Prezenční výuka

Ve středu 25. listopadu 2020 bude zahájena prezenční výuka ve škole pro žáky čtvrtých ročníků – 4. A, 4. B a 4. S.

Od pondělí 30. listopadu 2020 pak taktéž pro primu a sekundu (1. O a 2. O). Případné organizační změny ve výuce se žáci dozví s předstihem, případně v den nástupu do školy. V areálu školy zůstává v platnosti dřívější nařízení o nutnosti nosit roušky během výuky, dezinfikování, větrání, dodržování patřičných vzdáleností atd.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

          ředitel školy