Obědy pro žáky ve školní jídelně v listopadu a v prosinci

Obědy ve školní jídelně v listopadu

Žáci, kteří budou chtít chodit na obědy v listopadu, si musí obědy přihlásit ve školní jídelně telefonicky.

Obědy ve školní jídelně v prosinci

V prosinci budou mít všichni žáci, kteří se ve školní jídelně stravují, obědy automaticky nahozené a pokud nebudou chtít oběd ve školní jídelně, budou si ho muset odhlásit sami.