iBOBR na naší škole

Informatická soutěž Bořík informatiky iBOBR 2020 se konala v termínech od 9. 11 do 20. 11. tento rok pouze distančně. Naše škola se soutěže zúčastnila jako každý rok. Gratulaci zaslouží všichni zúčastnění. Bobříka informatiky ulovili ti, kteří měli alespoň 140 bodů. Zde si pochvalu zaslouží žáci víceletého gymnázia. Soutěžilo jich 56 a více než polovina byla úspěšných řešitelů.

Kategorie Benjamin (prima a sekunda)

  • Počet účastníků: 56
  • Úspěšný řešitel: 30 (140 bodů a více)
  • Max bodů: 2 (192 bodů)
  • Průměr bodů: 133,3

Kategorie Junior (první a druhé ročníky SŠ)

  • Počet účastníků: 117
  • Úspěšný řešitel: 8 (140 bodů a více)
  • Průměr bodů: 89,6

Kategorie Senior (třetí a čtvrté ročníky SŠ)

  • Počet účastníků: 35
  • Úspěšný řešitel: 4 (140 bodů a více)
  • Průměr bodů: 89,7

Pochvalu zaslouží každý, kdo soutěž absolvoval a tím posunul úroveň svého logického myšlení o kousek výš.