Na Cihle se pořád něco děje

Na „CIHLE“ se pořád něco děje!

Přestože výuka probíhá distančně, naši studenti nezahálejí. Kromě studia mají skvělé nápady a fůru energie, které využívají pro dobré počiny. Někteří pomáhají jako dobrovolníci, jiní stále i na podzim šijí roušky a další vyrazili do ulic.

Naši studenti (Honcejmanová, Kašíková, Kubáčová, Kuřítková, Lusová, Mazurová, Mohyla, Ošťádalová, Řehová a Zemanová) byli na konci září velmi úspěšní při realizaci Podzimních srdíčkových dnů, díky nim jsme mohli nadaci Život dětem, o.p.s., zaslat částku 6 720 Kč. Výtěžek pomůže vážně nemocným dětem v úhradě rehabilitací a zdravotních pomůcek.

Dalším aktivním týmem byla čtveřice Dybalová, Filipová, Iceli a Ultmannová. Studentky skvěle reprezentovaly školu prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s. V době konání sbírky Bílá pastelka se jim podařilo vybrat 2 900 Kč. Finance budou použity na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké.

Všem pomáhajícím studentům, včetně nejmenovaných, moc děkujeme a jsme na ně pyšní.

Vedení GSOŠ