Důležité informace

Pro informovanost žáků a jejich rodičů zveřejňujeme:

Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření 220/2020 Sb. v pdf

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) v pdf

Informace žákům tříd maturitních ročníků v pdf

Čestné prohlášení (příloha 1) v docx

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020 (příloha 2) v pdf