Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 28. 1. 2020 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády pro čtyřleté obory vzdělávání a třídní kolo zeměpisné olympiády pro G8.

Výsledky:

Ve třídě 1.O zvítězili 2 žáci se stejným počtem bodů: Tomáš Kornel a Jakub Ševčík

V oborech G4:

1. místo: Tereza Pustková 2.B

2. místo: David Szotkowski 3.A

3. místo: Martin Kohut 2.B

Vítězům blahopřejeme.