Druhé kolo Krouchu

Milí řešitelé KROUChu,

je tady druhé kolo letošního ročníku, ve kterém se podíváme na alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Zopakujeme si sloučeniny, které vytvářejí, a spočítáme pár jednoduchých příkladů.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 21. února 2020 buď osobně (Martinu Kohutovi  2.B  –  A304 , Petru Zemanovi 1.B – A220), nebo vyučujícímu chemie.

Zadání v pdf nebo v docx.