Školní kolo dějepisné olympiády

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Účastnili se jí žáci dějepisných seminářů 3. a 4. ročníku. Tematicky se zaměřila na přelom minulého a předminulého století – „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Nejlépe se s otázkami vypořádali Kvido Chovanec  (3.A) a David Stýskal (3.B), kteří dosáhli stejného bodového výsledku. Druhé místo shodně obsadili Míková Nela (4.B) a Slováček Štěpán (4.C). Třetí místo vybojoval Vojtěch Jelonek (4.B). Všem výhercům blahopřejeme a díky podpoře Klubu rodičů obdrží drobné ceny.