Přihláška na zájezd do Německa, Švýcarska a Francie

Předmětová komise německého a francouzského jazyka žádá studenty, kteří mají zájem zúčastnit se zájezdu do Německa, Švýcarska a Francie v termínu od 27. 4. – 2. 5. 2020, aby přinesli do konce tohoto týdne přihlášku do kabinetu německého jazyka Mgr. Lence Svobodové nebo do kabinetu anglického jazyka Mgr. Dagmar Krublové.