Jednosměrka na Cihelní nebude

Naše škola požádala vedení města Frýdek-Místek o řešení dopravní situace na ulici Cihelní.

Odpověď vedení města:

Na vedení města se obrátily dvě školy sídlící na ulici Cihelní ve Frýdku se žádostí o úpravu dopravní situace v této lokalitě. Podle zástupců soukromé scio školy a také víceletého gymnázia je zde zejména v době před začátkem vyučování, tedy v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do školy, čilý dopravní ruch.

Danou záležitostí se zabýval odbor dopravy spolu s Policií ČR. Jedním z možných řešení stávajícího stavu bylo zjednosměrnění ulice Cihelní, a to v úseku  od domu č. p. 412 po ulici Horymírova s tím, že jednosměrný provoz by byl ve směru od ulice J. Hory směrem k ulici Horymírova. Tento návrh byl přípustný i pro Policii ČR.   Případné zjednosměrnění ulice by ale bylo trvalé, nelze pro něj vyčlenit jen určité hodiny v dané dny. A to by mělo dopad na obyvatele žijící v dané Cihelní ulici. Proto město vyslechlo i jejich názor. „Od obyvatel žijících v ulici Cihelní jsme zaznamenali nesouhlasné telefonáty i vyjádření v dotaznících, které jim byly distribuovány do schránek. A protože s ní nesouhlasí, nebudeme v již v rámci jednosměrky činit další kroky. Nicméně prověříme možnost dobudování chodníku v části na ulic J. Hory, což by zvýšilo přehlednost a bezpečnost chodců v dané lokalitě. Pokud to majetkoprávní vztahy dovolí, pak bychom v místě chodník vybudovali,“ uvedl náměstek primátora Karel Deutscher.   

Detail zprávy: https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06101342-jednosmerka-na-cihelni-nebude.html

Zlatá cihla 2019

Matematická soutěž určená žákům prvního a druhého stupně základních škol. Žáci soutěží ve třech kategoriích:

CI (6.-7. třída) a HLA (8.-9. třída) a Cihlička (5. třída).

Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda – 17. ročník

Školní kolo Astronomické olympiády proběhne dne 23. 10. 2019 pro kategorii C, D (1. a 2. ročník) 1. vyučovací hodinu v učebnách D 191 a B 2015 a 23. 10. pro kategorii A, B (3. a 4. ročník) 2. vyučovací hodinu v učebnách D 189 a B 215.  Zájemci se nahlásí do 21. října Mgr. Haně Hůlové.

Termíny jednotlivých kol naleznete již v tomto okamžiku v kalendáři 17. ročníku AO.

letacek_na_nastenku

Exkurze na vodním díle Šance

4.10. se konala exkurze na  vodní dílo Šance na Ostravici. Akce se konala v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu.  V rámci prohlídky jsme navštívili nejprve návštěvní centrum a technické zařízení nad hladinou přehrady. Seznámili jsme se s dokumentem o fungování povodí Odry a opravami vodního díla v letech 2015-2018. V nejzajímavější části exkurze jsme sestoupili  štolou pod  úroveň dna přehrady. Kromě informací o fungování vodního díla jsme měli možnost ověřit i geologickou stavbu MS Beskyd.

 

Odpoledne s chemií

Dne 27.9.2019 se skupina chemických nadšenců rozhodla strávit páteční odpoledne s chemií – vyjeli jsme totiž v rámci semináře z chemie do Ostravy. 

Nejdříve jsme navštívili výstavu CRASH!!! ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, kde jsme viděli simulace několika dopravních nehod a prostřednictvím komiksů byli poučeni o bezpečném chování na silnici. 

Nejvíce nás bavilo simulované řízení pod vlivem omamných látek. 

Pak jsme se přesunuli do Ostravy – Výškovic na VŠB-TU,  Fakultu bezpečnostního inženýrství, kde jsme absolvovali program v rámci celorepublikového projektu NOC VĚDCŮ, letos zaměřeného na ochranu planety. Viděli jsme ohnivá tornáda, výbuchy, činnost termokamery, řešili křížovku na téma lidské tělo, skládali “puzzle” –  nebezpečnost chem. látek, navštívili laserovou střelnici a nakonec jsme absolvovali workshop “rentgenové oči” o bezpečnostních opatřeních na letištích a podobných veřejných prostorách. 

Fota z akce.