Důležité upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce a rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, že klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 je dostupná ve webové aplikaci Bakalář pod přihlášením žáka.

Vedení školy