Důležité upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce a rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, že klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 je dostupná ve webové aplikaci Bakalář pod přihlášením žáka.

Vedení školy

Puškinův památník

Letošní ročník se nesl ve znamení 220. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Při této příležitosti si přední český písničkář Jaromír Nohavica připravil zvláštní koncert pro všechny účastníky Puškinova památníku, který se konal v sále Ruského centra vědy a kultury v Praze v předvečer básníkových narozenin. I my, jako škola, jsme se ho mohli zúčastnit díky vítězství Zuzany Durčákové v sólové recitaci žáků středních škol v krajském kole v Bohumíně dne 29. března 2019.

Naše studentka vystoupila s básní současné moskevské básnířky Olgy Mojsejevové Dva letící draci. Její vystoupení ocenili diváci velkým potleskem.

Protože celostátní kolo má charakter přehlídky, nebyla udělována žádná umístění.

Zpráva z akce v docx nebo v pdf.

Pavla Rudzká, Jaroslav Konečný, Zuzana Durčáková a dva draci

Informace pro maturanty

Žáci, kteří chtějí jít k podzimnímu maturitnímu termínu, se k němu musí přihlásit do úterý 25. 6. 2019.

Přihlásit se mohou každý pracovní den kromě pátku vždy od 7.00 do 7.45 hod. v kabinetě Mgr. Lenky Horutové.