Krouch – zadání čtvrtého kola

KrouCh – čtvrté kolo

Drazí řešitelé KrouChu, máme tady čtvrté a zároveň poslední kolo v tomto školním roce. Využijte poslední možnost získat nějaké bodíky, na předních místech je to velmi těsné! 

Nejzazším termínem odevzdání úloh druhého kola je pátek 7. června 2019. Vyřešené úlohy odevzdávejte buď osobně (Nicole Hanáková/Radek Opěla – 3.A), nebo svým vyučujícím chemie.

Zadání čtvrtého kola v docx nebo v pdf.