Odevzdání zápisových lístků

Zápisový lístek můžete odevzdat v pracovních dnech na sekretariátě školy v době od 7.00 do 14.00 hod., ve výjimečných případech po předchozí telefonické domluvě.