Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 22.1. se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo celkem 29 žáků ve dvou částech- teoretické a praktické.

Pořadí:

  1. místo David Szotkowski 2.A
  2. místo Vladimír Macura 3.A
  3. místo Petr Gryžboň 3.B

Vítězům blahopřejeme, obdrží odměny z Klubu rodičů. Žáci umístění na 1. a 2. místě budou reprezentovat školu v okresním kole dne 25. 2. 2019.