Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 18. 12. 2018 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Zúčastnilo se celkem 15 studentek a studentů z 2. a 3. ročníku gymnázia.

  1. místo obsadila Kocichová Kristýna z 3. A
  2. místo obsadila Kocichová Karolína z 3. A
  3. místo obsadila Veronika Poláchová z 3. B

Kristýna bude naši školu reprezentovat v okresním kole.

Všem zúčastněným děkujeme.

Předmětová komise německého jazyka