Přírodovědný klokan

10. 10. 2018 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků 1. a 2. ročníku (kategorie Junior), kteří řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky školního kola:
1. místo David Szotkowski                        2. A
2. místo Tomáš Filip                                   2. A
3. místo Alexandra Veličková                   2. B