Změna úhrady stravného

Upozorňujeme všechny rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a všechny zaměstnance školy, že se od září 2018 mění forma úhrady stravného.

Formulář s pokyny a přihláškou ke stravování v docx.