Setkání zástupců fakultních škol

V pátek 1. 12. 2017 proběhlo  na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci již tradiční setkání zástupců fakultních škol s děkanem fakulty. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnila Mgr. Lenka Horutová.

Účastníci se seznámili s aktuální možností studia na přírodovědecké fakultě a se studijními obory, s aktivitami pro školy v Pevnosti poznání, se závěry z Kulatého stolu kabinetu pedagogické přípravy a s dalšími aktivitami fakulty. V závěrečné diskusi byla vyhodnocena spolupráce fakultních škol s fakultou, prezentovány zkušenosti některých škol, týkající se spolupráce s fakultou, účastníci také hovořili o svých představách o budoucí spolupráci.

Mgr. Lenka Horutová se před tímto setkáním zúčastnila prezentace a následné besedy, kterou měl proděkan fakulty v aule pro zájemce o studium v rámci dne otevřených dveří, který v tento den na fakultě probíhal.

Aktuální materiály pro zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc se nacházejí ve stojánku naproti kabinetu chemie.

Aktuální brožura této fakulty Studuj v pdf.