Adaptační pobyt

Žáci, kteří nastoupili v září do prvního ročníku, absolvovali ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017 adaptační pobyt na Palkovických hůrkách.

Za fota děkujeme kolegovi Liboru Lepíkovi.

Fota zde.