Chemické soutěže a exkurze

Dne 28.6.2017 se uskutečnila exkurze z chemie pro třídu 1.B na téma VODA.

ŽÁCI NAVŠTÍVILI  ÚPRAVNU VODY VE FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ – NOVÉ VSI, kde byli podrobně seznámeni s rozvodem pitné vody v rámci MsK a provozem místní úpravny především z hlediska využití chemických látek.

Zároveň informujeme o zapojení žáků do chemických soutěží během 2. pololetí:   Výsledky v docx nebo v pdf.

Všichni soutěžící budou kromě předaných odměn ještě pozváni na společnou akci v měsíci září.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY k načerpání sil do nových aktivit!

Jana Fucimanová, předsedkyně PK CHEMIE

Výsledky výtvarných soutěží

Předmětová komise Umění a kultury vyhlašuje výsledky výtvarných soutěží:

Soutěž „O nejlepší prezentaci k dějinám umění

  1. místo: Richard Blažek 2. A
  2. místo: Markéta Reichenbachová 2. B
  3. místo: Adéla Tomanovicsová 2. B

 

Soutěž O nejlepší výtvarnou práci:

  1. místo: Sabina Kožušníková, Veronika Mazochová, Nela Miková 1. B =kolektivní práce – mozaika
  2. místo: Benjamin Petržela  2. A
  3. místo: Veronika Eliášová  1. A

Drobná sladká odměna vás nemine.

Za PK UK Eva Haganová

Péče o talentované žáky

Dne 16. 6. proběhlo první setkání talentovaných žáků Severomoravského kraje na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Tématem prvního semináře byly Generující funkce. Seminář vedl zástupce vedoucí katedry doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D, který zábavnou formou předvedl, že posloupnost čísel se dá zkoumat funkcí k té posloupnosti přiřazenou. Generující funkce je tedy nástroj, který umožní řešit bez obtížného přemýšlení úlohy, které by nám jinak daly pořádně zabrat.  Přednáška trvala 2 hodiny a žáci dostali domácí úkoly. Příští setkání proběhne 23. 6 a tématem bude Diferenciální počet. Seminář proběhne opět pod vedením doc. RNDr. Jana Šustka, Ph.D.