Hledání matematických talentů

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nastartovala v loňském roce systematickou práci s matematicky nadanými žáky. Cílem je podchytit talent a zájem o matematiku už během studia na střední škole a nadání žáků rozvíjet formou aktivit, které organizuje fakulta ve spolupráci s pedagogy prestižních ostravských gymnázií a středních škol. Ze 100 nominovaných žáků bylo vybráno 20. Naši žáci z 2. A David Vojáček a Dominik Lustig se dostali do vybraného kolektivu talentovaných žáků a absolvují tak řadu seminářů, které by měly zábavnou formou rozvíjet matematické znalosti s ohledem na případnout účast v matematických soutěžích a olympiádách. Součástí seminářů je i exkurze do Scince centra Vida v Brně.  Žákům blahopřejeme k jejich nominaci.