Hledání matematických talentů

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nastartovala v loňském roce systematickou práci s matematicky nadanými žáky. Cílem je podchytit talent a zájem o matematiku už během studia na střední škole a nadání žáků rozvíjet formou aktivit, které organizuje fakulta ve spolupráci s pedagogy prestižních ostravských gymnázií a středních škol. Ze 100 nominovaných žáků bylo vybráno 20. Naši žáci z 2. A David Vojáček a Dominik Lustig se dostali do vybraného kolektivu talentovaných žáků a absolvují tak řadu seminářů, které by měly zábavnou formou rozvíjet matematické znalosti s ohledem na případnout účast v matematických soutěžích a olympiádách. Součástí seminářů je i exkurze do Scince centra Vida v Brně.  Žákům blahopřejeme k jejich nominaci.

Finále Poháru vědy – Polaris 2017!

Dnes byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Poháru vědy – Polaris 2017. Na velmi hezkém 4. místě, s celkovým počtem bodů 395 ze 400, se umístil za Českou republiku tým Atraktor ze 3. A. Jede tak bojovat o putovní pohár do mezinárodního finále, které proběhne 11.-13. 6. v Nymburce. Tým Atraktor bude zastupovat Izabela Smyčková, Martina Mertová, Veronika Vaňková, Matěj Hanke a Jan Pospíšil. V těchto dnech probíhá náročná příprava. Držíme palce a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pořadí jednotlivých týmů je zde:

Chemická olympiáda

Od podzimu 2016  do dubna 2017 se někteří žáci 1., 2., a 3. ročníku naší školy věnovali přípravě na školní kolo chemické olympiády.

Přestože nebyli pozváni do krajského kola, všichni byli označeni jako úspěšní řešitelé chemické olympiády.

Blahopřejeme tedy Kateřině Heinrichové 2. A,  Patriku Lapišovi 1. B,  Petru Gryžboňovi 1. B, Radku Opělovi 1. A a Veronice Mazochové 1. B k úspěšnému řešení úkolů v kategorii C, Kateřině Slivkové 3. B k odvaze zúčastnit se náročné kategorie B. 

Za své úsilí budou žáci samozřejmě odměněni.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!