Prezenční část Astronomické olympiády

Dne 27. 3. proběhla prezenční část krajského Astronomické olympiády. Zúčastnilo se celkem 15 žáků z prvních a druhých ročníků. Na řešení měli 150 minut, které do poslední chvíle využili. Řešení bylo odesláno ústření komisi na Štefánikové hvězdárně v Praze. Výsledky budou zveřejněny v dubnu.

Za předmětovou komisi fyziky děkuje všem zúčastněným Mgr. Hana Hůlová

 

 

Demokracie 21 na Cihelní

Ve středu 22. 3. 2017 proběhla na naší škole přednáška s besedou o participaci, se kterou za Demokracii 21 vystoupil PhDr. Martin Nekola, Ph.D. Tématem byla participace neboli spoluúčast občanů či kolektivů na společném rozhodování. Zajímavé povídání doplnila prezentace. 

Odpoledne pak Martin Nekola vystoupil i na půdě Ostravské univerzity s přednáškou o československé diplomacii a exilu.

Obě akce se uskutečnily i díky podpoře Nadace Jana Klimenta a Společnosti Edvarda Beneše.

Karel Janeček

Matematik, filantrop a sociální inovátor Karel Janeček vyvinul unikátní hlasovací algoritmus Demokracie 2.1 (D21), zefektivňující skupinové rozhodování. Narozdíl od klasických hlasování, v nichž každý disponuje pouze jedním hlasem, umožňuje hlasování prostřednictvím D21 mnohem přesnější vyjádření preferencí díky možnosti udělit více hlasů, případně i přidělením negativního hlasu pro možnost či kandidáta, kterého nechceme. Společnost D21 (www.demokracie21.cz) již třetím rokem spolupracuje s městy a obcemi, školami, nadnárodními organizacemi či univerzitami na různých projektech. Tím posledním je Prezident 21, internetová hra, díky které mohou občané po celý rok navrhovat své kandidáty na prezidenta ČR (www.prezident21.cz).

 

   

Pohár vědy – 2. kolo

Dnes byly vyhlášeny výsledky 2. kola Poháru vědy – Polaris 2017. Velká gratulace náleží týmu Atraktor ze 3.A, pod vedením Izabely Smyčkové dosáhli opět plného počtu bodů. Velmi hezky se umístil i tým Fraktál ze 2. A, který obhájil ze 100 bodů 96 a tým Bizoni ze třídy 1. A získal 94 bodů. Všem soutěžícím žáků blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

Vítěznou práci 2. kola můžete shlédnout zde: Atraktor-2.