Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie C, D (1. a 2. ročník)

Krajského kola Astronomické olympiády se mohou zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola. Krajské kolo se skládá  z následujících částí:

  • A – online přehledový test – odkaz
  • D – pozorovací a/nebo praktická úloha
  • B, C – teoretické úlohy korespondenční části – odkaz
  • E, F – prezenční část (novinka)

Část A, B, C, D probíhá v domácím prostředí do 27. března a prezenční část E, F proběhne dne 27. 3. 2017 v dopoledních hodinách v učebně fyziky.

Předmětová komise fyziky chválí zapojené žáky a přeje mnoho úspěchů a bystrou mysl při řešení.