Astronomická olympiáda – postup do ústředního kola!

Dne 20. února byly zveřejněny výsledky krajského kola Astronomické olympiády kategorie A, B. Studentka Johana Supíková ze 4. A se stala úspěšnou řešitelkou a postoupila do celostátního ústředního kola. Z 95 zúčastněných obsadila 20. místo.  http://olympiada.astro.cz/201617_krajske_vysledky.html

Předmětová komise fyziky Johaně blahopřeje a děkuje za reprezentaci školy.