Exkurze do ostravského planetária

Dne 27. února proběhla exkurze v ostravském planetáriu pod názvem „Průlet Sluneční soustavou“. Žákům prvních ročníků byla promítnuta hvězdná obloha, zdůrazněny nejznámější souhvězdí, souhvězdí zvěrokruhu, nejjasnější hvězdy na obloze, mlhoviny a galaxie, které lze vidět za příznivých podmínek pouhým okem. Po ukončení programu se žáci seznámili s „Experimentáriem“, kde mohli vidět například mlžnou komoru a detekci částic, polární zář a mnoho interaktivních exponátů určených ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.
Fotodokumentace z exkurze je zde

Soutěž z německého jazyka

V úterý 14. 2. proběhla na škole soutěž o nejlepší prezentaci v německém jazyce. Žáci měli za úkol představit náš region německy mluvící skupině.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou přípravu. Bylo velmi obtížné vybrat nejlepší práce.

Po odborné konzultaci s vyučujícím IVT se předmětová komise německého jazyka rozhodla takto:

  1. místo – žáci 3. B Piskoř Tomáš a Jakub Alexa
  2. místo – žáci 1. B Matyáš Crhák a Petr Gryžboň
  3. místo – žákyně 2. A Kateřina Honešová a Barbora Kavková
  4. místo – žákyně 2. S  Jana Sochrová a Denisa Baštová

První tři místa byla odměněna vyučujícími německého jazyka.

Astronomická olympiáda – krajské kolo kategorie C, D (1. a 2. ročník)

Krajského kola Astronomické olympiády se mohou zúčastnit pouze úspěšní řešitelé školního kola. Krajské kolo se skládá  z následujících částí:

  • A – online přehledový test – odkaz
  • D – pozorovací a/nebo praktická úloha
  • B, C – teoretické úlohy korespondenční části – odkaz
  • E, F – prezenční část (novinka)

Část A, B, C, D probíhá v domácím prostředí do 27. března a prezenční část E, F proběhne dne 27. 3. 2017 v dopoledních hodinách v učebně fyziky.

Předmětová komise fyziky chválí zapojené žáky a přeje mnoho úspěchů a bystrou mysl při řešení.