Prezenční část krajského kola Astronomické olympiády kategorie A, B.

Dne 19. ledna od 8:00 do 10:30 hod. proběhne v učebně B 215 prezenční část Astronomické olympiády.

Povolené pomůcky jsou: psací potřeby, neprogramovatelná kalkulačka, tabulka konstant (bude k dispozici)

Žáci do 18. ledna musí mít:

1) vyhotovený online test – část A, odkaz

2) teoretické úlohy – část B, C, odkaz

3) pozorovací a praktickou část D

Vypracované teoretické a praktické úlohy odevzdejte dne 18. ledna Mgr. Haně Hůlové do kabinetu fyziky do 14:00 hodin. Každý list musí být označen jménem a příjmením.

Celá Astronomická olympiáda se odesílá v pátek dne 20. 1. 2017!

Předmětová komise fyziky přeje hodně zdaru a bystrou mysl.