DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce, že všichni uchazeči přijatí od 1. 9. 2016 budou studovat na naší škole až do maturitní zkoušky. Šířící se zprávy o stěhování jakéhokoliv oboru v průběhu studia na jinou školu nejsou pravdivé.