Regionální soutěž z práva

Dne 31. 3. 2016 se studentky naší školy zúčastnily Regionální soutěže z práva. Tuto soutěž pořádala Obchodní akademie a VOŠ  sociální v Ostravě Mariánských Horách, pro střední školy MS kraje. Naše studentky ze třídy 3.S se umístily ze 6 týmů na krásném 2. místě. Patří jim poděkování za  úspěšnou reprezentaci školy. Jedná se o tyto žákyně: Aneta Moravcová, Andrea Jílková, Marcela Ovčařová, Nikola Pešková a Pavlína Cielecká.

Irena Krplová

pravo_2pravo_1

diplom_vs3