Ekologická olympiáda

Ve dnech 14.-15. 4. 2016 se konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Pořadateli byli Středisko volného času Klíč a Muzeum Beskyd. Z naší školy se zúčastnily 2  tříčlenné týmy z 2.B ve složení: 1. tým: Veronika Ondračková, Andrea Růžičková, Eva Šigutová a 2. tým: Karin Kročková, Viktorie Žídková a Barbora Vlochová. V konkurenci 18 týmů z celého MS kraje se umístilo v náročné soutěži naše první družstvo na 8. místě. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

eo16_2 eo16_3

Výsledky krajského kola fyzikální olympiády

Dne 2. 5 byly zveřejněny výsledky 57. ročníku fyzikální olympiády. V kategorii D se umístil na 19. místě jako úspěšný řešitel David Vojáček z 1. A a 28. místo obsadil Benjamín Petržela z 1. A. V kategorii B byl nominován úspěšný řešitel školního kola Ondra Kuboš ze 3. A a obsadil 16. místo.

Předmětová komise fyziky blahopřeje!IMG_7751

Slavné historické zbraně na Cihelní

Žáci čtvrtého ročníku měli dne 28. 4. 2016 možnost seznámit se prakticky i teoreticky se zbraněmi, které sehrály důležitou úlohu v českých moderních dějinách. Pan Mgr. Bc. Leo Kohot jim představil dva samopaly z druhé světové války, jež po odborné úpravě nejsou funkční a jsou součásti sbírky historických zbraní. Prvním z nic byl anglický Sten Gun. S tímto typem byl neúspěšně proveden atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v roce 1942 (Heydrich podlehl až následkem sepse po zásahu střepin z auta a granátu). Druhou zbraní byl sovětský samopal PPŠ-41 Špagin. S ním v podstatě sovětští vojáci osvobodili někdejší Československo a patřil také k téměř základní výbavě všech partyzánských jednotek. Součástí výkladu byly i informace o aktivitách partyzánů v oblasti Beskyd. Mezi maturanty se celá akce setkala s příznivým ohlasem.

zb1     zb2

Další fota zde.

Pavel Carbol

Regionální soutěž z práva

Dne 31. 3. 2016 se studentky naší školy zúčastnily Regionální soutěže z práva. Tuto soutěž pořádala Obchodní akademie a VOŠ  sociální v Ostravě Mariánských Horách, pro střední školy MS kraje. Naše studentky ze třídy 3.S se umístily ze 6 týmů na krásném 2. místě. Patří jim poděkování za  úspěšnou reprezentaci školy. Jedná se o tyto žákyně: Aneta Moravcová, Andrea Jílková, Marcela Ovčařová, Nikola Pešková a Pavlína Cielecká.

Irena Krplová

pravo_2pravo_1

diplom_vs3