Chemiklání

Dne 5.2.2016 se pětičlenný tým vášnivých chemiků z našeho gymnázia vypravil na CHEMIKLÁNÍ v Pardubicích, což je soutěž určená pro 3-5 členné skupiny středoškoláků se zájmem o chemii.
Tato soutěž se konala na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vlak s naším týmem dorazil do Pardubic před devátou hodinou ranní, na fakultu chemicko-technologickou jsme přijeli těsně před oficiálním zahájením soutěže. Tam se týmy seznámily s pravidly CHEMIKLÁNÍ – mohli jsme používat jakoukoli papírovou literaturu a kalkulačky, jiná elektronika byla přísně zakázána. Na řešení úloh měly týmy 2 hodiny: dostaly 6 začátečních úloh, pokud je jednotlivě nevyřešily, nemohly se dostat dále. Vyřešenou úlohu zanesl člen týmu k opravovateli, který ji zkontroloval. V případě, že byla správně vyřešená, dostal tým úlohu novou, pokud byla špatně, musela si ji skupinka opravit. S každým neúspěšným pokusem se snižoval bodový zisk za vyřešení úlohy. Soutěž byla zaměřená hlavně na organickou chemii a biochemii. Z anorganické chemie převládaly příklady s nutnou znalostí z oblasti fyziky. Po dokončení samotného řešení úloh se všichni odebrali na oběd a následně na vyhlášení výsledků.
CHEMIKLÁNÍ byla báječná zkušenost, účast v příštím roce je jistá!!!

Diplom v pdf.

Tereza Heinrichová, 3.A

chemiklani Pardubice chemiklání