Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Dne 27.1.  se konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

Na 1. místě se umístil Jan Šebesta ze 3.B, na 2. místě Radim Volný rovněž ze 3.B a na 3. místě Adéla Karteczková z 2.A.

Vítězům blahopřejeme, obdrží věcnou odměnu.