Chemiklání

Dne 5.2.2016 se pětičlenný tým vášnivých chemiků z našeho gymnázia vypravil na CHEMIKLÁNÍ v Pardubicích, což je soutěž určená pro 3-5 členné skupiny středoškoláků se zájmem o chemii.
Tato soutěž se konala na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vlak s naším týmem dorazil do Pardubic před devátou hodinou ranní, na fakultu chemicko-technologickou jsme přijeli těsně před oficiálním zahájením soutěže. Tam se týmy seznámily s pravidly CHEMIKLÁNÍ – mohli jsme používat jakoukoli papírovou literaturu a kalkulačky, jiná elektronika byla přísně zakázána. Na řešení úloh měly týmy 2 hodiny: dostaly 6 začátečních úloh, pokud je jednotlivě nevyřešily, nemohly se dostat dále. Vyřešenou úlohu zanesl člen týmu k opravovateli, který ji zkontroloval. V případě, že byla správně vyřešená, dostal tým úlohu novou, pokud byla špatně, musela si ji skupinka opravit. S každým neúspěšným pokusem se snižoval bodový zisk za vyřešení úlohy. Soutěž byla zaměřená hlavně na organickou chemii a biochemii. Z anorganické chemie převládaly příklady s nutnou znalostí z oblasti fyziky. Po dokončení samotného řešení úloh se všichni odebrali na oběd a následně na vyhlášení výsledků.
CHEMIKLÁNÍ byla báječná zkušenost, účast v příštím roce je jistá!!!

Diplom v pdf.

Tereza Heinrichová, 3.A

chemiklani Pardubice chemiklání

Pohár vědy – Rojko 2016 – výsledky 1. kola

Dnes 22. 2. 2016 byly zveřejněny výsledky 1. kola Poháru vědy. Z naší školy se zapojily do této mezinárodní soutěže čtyři týmy. Nejvyšší počet bodů 100 ze 100 získal tým Atraktor z 2. A, velmi hezký výsledek dosáhl i tým Čmeláků ze 3. A, který získal 95 bodů, tým Fraktál z 1. A dosáhl 70 bodů. Všechny týmy si zaslouží pochvalu za velmi náročnou přípravu a řešení všech tří částí 1. kola této soutěže. Fotodokumentace z jednotlivých příprav pod vedením Mgr. Hany Hůlové najdete zde: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál.

Do soutěže se taky zapojil pod vedením Libora Lepíka tým Roko z 3. B, který v této soutěži získal 85 bodů. Gratulujeme.

pohár vedy 1

Festival Umím francouzsky

Naši žáci, 1. a 3. ročníku, se dne 12.2.2016 zúčastnili festivalu “Je sais en français. – Umím francouzsky” na gymnáziu v Českém Těšíně. Odtud si odnesli ocenění za předvedené scénky ve francouzském jazyce – “La Cigale et la Fourmi” – adaptace La Fontainovy bajky Cikáda a mravenec, a “Sur le Roi qui voulait se marier” – divadelní scénka “O králi, který se chtěl oženit”.

Obě scénky budou k dispozici po opatření titulky na stránkách školy.

francouzský diplom 002francouzský diplom 003

Generálka divadelní scénky ve francouzském jazyce

Dne 11.2.2016 v Den otevřených dveří proběhla veřejná generální zkouška krátkého divadelního představení ve francouzském jazyce “O králi, který se chtěl oženit.” – hrají žáci 1. B a 3. A. Je to kratičká groteska, kde si mladý král hledá nevěstu mezi obyčejnými lidmi na trhu a kterou, po několika nezdarech, šťastně najde. Scénku se svoji skupinou nacvičila Mgr. Dagmar Krublová a žáci ji naživo představili v pátek 12. 2. 2016 v Českém Těšíně.

 IMG_7240_FotorIMG_7236_Fotor

4.S s hejtmanem na krajském úřadu

Dne 3. 2. 2016 jsme byli pozváni společně s vybranými středními školami z kraje na návštěvu Krajského úřadu v Ostravě.

Ve dvou vyučovacích hodinách byl pro nás připraven zábavnou formou bohatý program. Prohlédli jsme si pracovnu hejtmana a zároveň místnosti, kde zasedají zástupci rady kraje.

msk4

Přímo v sále krajského zastupitelstva nás čekala prezentace o Moravskoslezském kraji komentovaná panem hejtmanem a vědomostní kvíz, který zjišťoval, jak jsme po celé „vyučování“ dávali pozor.

Naše škola kvíz vyřešila bez jediné chyby a umístili jsme se tak na prvním místě. Po předání ceny jsme si s představiteli našeho kraje prohodili role a usedli tak aspoň na chvíli na jejich místa. Odpovídali jsme na dotazy našich spolužáků, pana hejtmana, paní náměstkyně a tisku. V praxi jsme si vyzkoušeli to, o čem jsme se ve škole učili jen teoreticky. Zkušenost to byla velice přínosná. Na tuto návštěvu budeme velmi dlouho vzpomínat.

Reportáž z akce v televizi Polar.

Článek na msk.cz.

Fota z akce na rajčeti.

Patricie Astrová a 4.S