Krajské kolo astronomické olympiády

Krajského kola astronomické olympiády se mohou účastnit všichni úspěšní řešitelé školního kola. Kategorie A, B (3. a 4. ročník) musí odevzdat řešení do 30. 1. 2016 a kategorie C, D (1. a 2. ročník) do 21. 3. 2016.
Zadání kategorie A, B je zde
a zadání úloh kategorie C, D je zde