Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Aktuální stav PZ k 20. 5. 2022 14.00 hod.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, v pdf.

Aktuální stav k 20. 5. 2022 pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, 2. kolo, v pdf.

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – osmileté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání v pdf

Další informace v odkaze Přijímací řízení

 

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – čtyřleté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické v pdf

Další informace v odkaze Přijímací řízení

RAF – 3. ročník (Žáci žákům)

Dne 20. 5. proběhl 3. ročník RAF – Radovánky s fyzikou. Žáci ze 3. O třídy naší školy předváděli pokusy před žáky 1. – 3. třídy ze Scio školy. Bylo představeno 15 pokusů s výkladem a odpověďmi na dotazy. Malým žáčkům ze Scio školy se pokusy moc líbily a žáci 3. O byli vzorně připraveni a vystoupení se jim povedlo.

Předmětová komise fyziky všem zúčastněným moc děkuje.

Fotodokumentace z akce je zde:

Návrh nového loga naší školy

Protože na naší škole letos končí střední odborná škola (Veřejnosprávní činnost), dojde k přejmenování školy.
Od 1. 9. 2022 budeme Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
V této souvislosti dojde k úpravě školních stránek a mělo by se změnit i logo školy.
Proto vyhlašuji soutěž na nové logo školy. Autor loga, které budeme v následujících letech používat na školních stránkách, obdrží finanční odměnu 2000 Kč.
Můžete využít volna v příštích dnech a pokusit se navrhnout nové logo naší školy.
Loga zasílejte na moji školní adresu tomas.horut@gsosfm.cz. Komise z nich pak vybere to, které budeme používat.