Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Prezenční výuka

Ve středu 25. listopadu 2020 bude zahájena prezenční výuka ve škole pro žáky čtvrtých ročníků – 4. A, 4. B a 4. S.

Od pondělí 30. listopadu 2020 pak taktéž pro primu a sekundu (1. O a 2. O). Případné organizační změny ve výuce se žáci dozví s předstihem, případně v den nástupu do školy. V areálu školy zůstává v platnosti dřívější nařízení o nutnosti nosit roušky během výuky, dezinfikování, větrání, dodržování patřičných vzdáleností atd.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

          ředitel školy

Obědy pro žáky ve školní jídelně v listopadu a v prosinci

Obědy ve školní jídelně v listopadu

Žáci, kteří budou chtít chodit na obědy v listopadu, si musí obědy přihlásit ve školní jídelně telefonicky.

Obědy ve školní jídelně v prosinci

V prosinci budou mít všichni žáci, kteří se ve školní jídelně stravují, obědy automaticky nahozené a pokud nebudou chtít oběd ve školní jídelně, budou si ho muset odhlásit sami.

iBOBR na naší škole

Informatická soutěž Bořík informatiky iBOBR 2020 se konala v termínech od 9. 11 do 20. 11. tento rok pouze distančně. Naše škola se soutěže zúčastnila jako každý rok. Gratulaci zaslouží všichni zúčastnění. Bobříka informatiky ulovili ti, kteří měli alespoň 140 bodů. Zde si pochvalu zaslouží žáci víceletého gymnázia. Soutěžilo jich 56 a více než polovina byla úspěšných řešitelů.

Kategorie Benjamin (prima a sekunda)

  • Počet účastníků: 56
  • Úspěšný řešitel: 30 (140 bodů a více)
  • Max bodů: 2 (192 bodů)
  • Průměr bodů: 133,3

Kategorie Junior (první a druhé ročníky SŠ)

  • Počet účastníků: 117
  • Úspěšný řešitel: 8 (140 bodů a více)
  • Průměr bodů: 89,6

Kategorie Senior (třetí a čtvrté ročníky SŠ)

  • Počet účastníků: 35
  • Úspěšný řešitel: 4 (140 bodů a více)
  • Průměr bodů: 89,7

Pochvalu zaslouží každý, kdo soutěž absolvoval a tím posunul úroveň svého logického myšlení o kousek výš.

Středoškolská odborná činnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem vyhlásilo 43. ročník Středoškolské odborné činnosti. Soutěž by měla být organizována on-line formou stejně jako další soutěže vyhlášené ve Věstníku MŠMT 7/2020 pro šk. rok 2020/21. Odkaz na stránky Středoškolské odborné činnosti: www.soc.cz

Odkaz na webinář k SOČ sjeďte dolů na přednášky paní Mgr. Jany Prošvicové: https://www.svc-korunka.cz/detail-novinky/strongwebinar-k-problematice-socstrong-318.php

Bližší informace podá zájemcům Mgr. Libor Lepík.