Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

v příloze najdete časový harmonogram jednotné přijímací zkoušky v pdf.

25. 5. 2020 jsme uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, zaslali pozvánku a bližší informace.

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, ale přijímací zkoušky konají na jiné škole, obdrželi také potřebné informace.

Další informace najdete v oddíle Přijímací řízení.

K čestnému prohlášení

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s vyjímkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Důležité informace

Pro informovanost žáků a jejich rodičů zveřejňujeme:

Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v pdf

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření 220/2020 Sb. v pdf

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020) v pdf

Informace žákům tříd maturitních ročníků v pdf

Čestné prohlášení (příloha 1) v docx

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020 (příloha 2) v pdf

Mimořádné opatření

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, kterým se ode dne 11. 3. 2020  přerušuje výuka.  Areál školy je proto uzavřen.

Žádám všechny žáky, aby sledovali svou školní poštu, systém BAKALÁŘI, aktivně plnili zadané úkoly a byli ve spojení se svými učiteli.

Ve dnech 28. 3. 2020 – 2. 4. 2020 byla provedena odbornou firmou dezinfekce celého areálu.

Od 6. 4. 2020 je obnoven provoz sekretariátu školy pro veřejnost, a to v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 12.00 hod. Návštěvu sekretariátu si, prosím, domluvte předem na tel. čísle 558 441 351.

Uchazečům o studium a jejich rodičům sděluji, že všechny podané přihlášky byly zaevidovány a zpracovány. Jsem přesvědčena o tom, že přijímací zkoušky zvládneme i v této nestandardní situaci. Těším se na setkání s vámi.

V případě potřeby se obraťte na PaedDr. Ivu Krulikovskou.

tel. č.. 732 128 214

iva.krulikovska@seznam.cz

iva.krulikovska@gsosfm.cz