Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Výsledky 9. ročníku Zlaté cihly za školní rok 2020/2021

I navzdory epidemické situaci se nám podařilo na počátku června uskutečnit další ročník matematické soutěže Zlatá cihla. Nejúspěšnější řešitelé budou oceněni. Doufáme, že na podzim 2021 zorganizujeme desátý ročník už tradičně v prostorách naší školy.
Zlatá cihla  – leták v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky jednotlivci kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie Cihlička (5. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie CI (6. a 7. ročník) v pdf
Výsledky družstva kategorie HLA (8. a 9. ročník) v pdf

Změna v provozu školy od 8. června 2021

Od úterý 8. června 2021 končí povinnost pro žáky i vyučující používat ve výuce ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory a roušky). Ve společných prostorách (šatny, chodby atd.) tato povinnost zůstává.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

        ředitel

Výuka ve škole od 7. června 2021

Výuka na GSOŠ probíhá od pondělí 7. června 2021 pro všechny ročníky prezenčním způsobem ve třídách a v souladu s platnými hygienickými předpisy, včetně pravidelného testování žáků. O případných změnách budou žáci i zákonní zástupci s předstihem informováni.

 PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

         ředitel školy

Vítězství mezi školami v kraji

V rámci soutěže „Kraje pro bezpečný internet“ se naše škola umístila opět na prvním místě mezi všemi zúčastněnými školami. Děkujeme všem našim žákům, protože to je jejich vítězství. Mezi jednotlivci jsme byli vylosováni celkem třikrát. Žáci obdrželi drobné ceny a dva chytré náramky. Více v článku na stránkách MSK zde.

Aktualita k testování

Žáci, kteří budou přicházet do školy mimo dny určené k testování jejich ročníku a nebudou mít platný test, jsou povinni toto hlásit službě u hlavního vstupu (u tělocvičen). Ta je nasměruje do testovací místnosti – A 125, kde vyčkají na provedení antigenního testu. 

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. – ředitel školy