Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci pokračujeme od 8. 3. do 21. 3. 2021 v distanční výuce.

Školní jídelna je v tomto období mimo provoz.

O případných změnách budete informováni.

Úřední hodiny sekretariátu školy: denně od 7.00 hod. do 13. 00 hod.

Pracovnice sekretariátu kontaktujte telefonicky (558 441 351), v nezbytných případech si domluvte osobní schůzku.

PaedDr. Iva Krulikovská

statutární zástupce ředitele

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021 online přes informační systém Masarykovy univerzity. 

kategorii B se umístil na 2. místě Adam Dryšl (2. O). 

V kategorii D obsadil 2. místo Matyáš Kohut (2. A) a 3. místo David Szotkowski (4. A). 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. 

Pohár vědy – výsledky 1. kola

Žáci z badatelského fyzikálního klubu se zapojili do mezinárodní soutěže Pohár vědy, která má 3 kola. Výsledky 1. kola byly zveřejněny a náš tým Cihličky získal v tomto kole 95 bodů ze 100 bodů.

Předmětová komise fyziky gratuluje, chválí zapojené žáky a přeje hodně zdaru i v dalších kolech soutěže.

Jejich práci si můžete prohlédnout zde: Cihličky (1)

Výsledky 1. kola Krouchu

Milí řešitelé KROUCHu!
Určitě už netrpělivě očekáváte výsledky 1.kola soutěžních úkolů v KROUCHu.
Přestože do školy nechodíte, mohli jste řešit zadané úkoly korespondenčně. No a konečně umístění: na 1. – 3. místě se umístili žáci ze třídy 3. A Marek Dobiáš, Aleš Dvorský a Roman Růžička se shodným bodovým hodnocením 54,5 bodů.
Podrobnější výsledkovou listinu najdete v záložce KROUCH.
 
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím přejeme hodně elánu do řešení dalšího kola soutěže!
Organizátoři soutěže
 

Krátká prohlídka naší školy

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

vzhledem k trvajícím epidemiologickým opatřením jste se mnozí nemohli zúčastnit dne otevřených dveří konaného online formou.

S naší školou se můžete seznámit prostřednictvím krátkého videa.

Krátké video o naší škole zde.