Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium

Konzultace k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Škola bude pořádat přípravné konzultace z českého jazyka a matematiky pro zájemce z řad uchazečů, žáků pátých a devátých tříd základních škol, kteří hodlají studovat na naší škole a podají si k nám do 1. března 2022 přihlášku.

Konzultace jsou bezplatné. Termínově budou předcházet přijímacím zkouškám a jejich ambicí je přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů.

Termíny konzultací (vždy po vyučování v odpoledních hodinách):

– úterý 29. března 2022

– čtvrtek 31. března 2022

– úterý 5. dubna 2022

– čtvrtek 7. dubna 2022

Do 31. ledna 2022 budou zveřejněna kritéria k přijímacímu řízení. K tomu datu také zveřejníme, jak se lze ke konzultacím přihlásit.

Přihlášky ke studiu na střední školu pak musí být odevzdány do 1. března 2022. Poté, dle aktuálního počtu zájemců o konzultace, budou vytvořeny jednotlivé skupiny a bude upřesněno, kdy mají jednotliví zájemci konzultace z daných předmětů. Konzultace pak budou v budově školy probíhat v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Užitečné odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Preventivní antigenní testování

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Podrobnější informace v pdf.

Hudební soutěž

Dne 7. prosince se konala historicky první Hudební soutěž na naší škole pro žáky z 1.O a 2.O. Děti vzpomínaly na hudební ukázky z večerníčků, zkusily si vyluštit tajenku a další hádanky a rébusy ze světa hudby. První místo obsadila Karolína Hrubá, na 2. místě se umístily čtyři žáci – Barbora Zárubová, Hugo Gregor, Samul Petr Dezort a Lluch Pavliková Ainoa. Třetí místo obhájily tyto děti – Anna Dvořáčková, Nela Hrabcová a Anna Bartozelová. Všem výhercům gratulujeme.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Děkujeme všem žákům za skvělé výkony, především v ústním kole soutěže.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích.

V kategorii primy a sekundy víceletých gymnázií se na třetím místě umístil Michal Strakoš z 2.O, druhé místo získal Michal Janík z 2.O a zvítězil Jan Michna rovněž z 2.O. Zvláštní ocenění za mimořádně výborný výkon v této kategorii získává Anna Křenková z 1.O.

Další kategorií byla třída 3.O víceletých gymnázií. Třetí místo získala Ema Spilková, druhé místo vybojovala Nicol Skotnicová a vítězem této kategorie se stává Jakub Macura.

Poslední kategorií byli žáci 1. až 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V silné konkurenci 60 soutěžících získal 3. místo Štěpán Nevlud ze 3.B, druhé místo patří Filipu Káňovi ze 2.B a vítězem této kategorie se stal žák 3.A – Kaloč Filip. Je třeba zmínit i 4. místo – patří žáku 1.A Vojtěchu Fojtíkovi, který byl nejlepším řešitelem rozřazovacího kola soutěže ze všech 60 žáků.

Vítězům blahopřejeme.

Fota z předávání diplomů.

Předmětová komise AJ.

 

Projektový den mimo školu – Astronomie

Projektový den proběhl dne 3. 12. v Planetáriu Ostrava. Projektový den „Astronomie“ byl zaměřen na žáky, kteří se zapojují do Astronomické olympiády a mají o tento obor zájem. Protože se tento obor vyskytuje v rámcových vzdělávacích programech velmi sporadicky, vybrali jsme zájemce ze všech ročníků a uspořádali ve spolupráci s Planetáriem Ostrava program zaměřený na témata: poznávání souhvězdí v různých obdobích, Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy, souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem, místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura vesmíru. Jako navazující program byla prohlídka hvězdárny s  pozorováním Slunce a prohlídka Experimentária s fyzikálními experimenty.

Velký zájem žáků upoutal živě moderovaný program v planetáriu Zrození Země, pozorování souhvězdí v různých ročních obdobích a pozorování Slunce v hvězdárně, také je uchvátily různé experimenty v Experimentáriu. Tento den byl pro žáky, kteří mají zájem o Astronomii a pravidelně se zúčastňují astronomických olympiád, velkým přínosem, mnozí zvýšili svůj zájem o Vesmír.

Fotodokumentace zde:

Krouch 1. kolo

Milí žáci,

připravili jsme pro vás zadání 1. kola soutěžních úloh KrouCHu v pdf.

Vzhledem k současné situaci řešíte úlohy korespondenčně.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 7. ledna 2022 mailem na adresu Ruzicka18A1@student.gsosfm.cz  nebo vytištěné vyučujícím chemie.

Prosíme o dodržení termínu a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh, které snad také obohatí vaše vědomosti z oblasti chemie!!!

Informace se budou doplňovat i na školním odkazu Pro žáky – Krouch 2021-2022.