Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Důležité upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce a rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky, že klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 je dostupná ve webové aplikaci Bakalář pod přihlášením žáka.

Vedení školy

Puškinův památník

Letošní ročník se nesl ve znamení 220. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Při této příležitosti si přední český písničkář Jaromír Nohavica připravil zvláštní koncert pro všechny účastníky Puškinova památníku, který se konal v sále Ruského centra vědy a kultury v Praze v předvečer básníkových narozenin. I my, jako škola, jsme se ho mohli zúčastnit díky vítězství Zuzany Durčákové v sólové recitaci žáků středních škol v krajském kole v Bohumíně dne 29. března 2019.

Naše studentka vystoupila s básní současné moskevské básnířky Olgy Mojsejevové Dva letící draci. Její vystoupení ocenili diváci velkým potleskem.

Protože celostátní kolo má charakter přehlídky, nebyla udělována žádná umístění.

Zpráva z akce v docx nebo v pdf.

Pavla Rudzká, Jaroslav Konečný, Zuzana Durčáková a dva draci