Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Praktické rady pro rodiče, zákonné zástupce a uchazeče před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu

Výsledky přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých i nepřijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly dne 20. 5. 2021 ve 12.30 hod. na úřední desce a na webových stránkách školy.

Co dělat v případě přijetí?

Zůstali jste v této chvíli pod čarou nepřijati? Co dál?

Odvolání proti nepřijetí v pdf nebo v docx

Krátké video o odvolání a posouvání čary pro přijetí (prezentuje ředitel PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.)

Úřední hodiny na sekretariátu školy

Čtvrtek 20. 5. 2021    12.30 – 16.00 hod.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí, možnost podání odvolání.

 

Pátek 21. 5. 2021    7.00 – 14.00 hod.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí, možnost podání odvolání.

 

V dalších dnech:

Pondělí – čtvrtek 7.00 – 15.00 hod.

Pátek                     7.00 – 14.00 hod.

Přijímání zápisových lístků a odvolání proti nepřijetí.

 

Vstup do školy z ulice Cihelní kolem pavilonu A ke vstupu pro veřejnost do tělocvičen.

Trasa je označena šipkami.

Výuka I. O a II. O od pondělí 17. 5. do pátku 21. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

pro připomenutí zveřejňujeme ještě jednou informaci, že výuka pro třídy osmiletého gymnázia ve škole probíhá rotačním způsobem. To znamená, že od pondělí 17. května 2021 do pátku 21. května 2021 se bude ve škole prezenčně vyučovat třída II.O a třída I.O bude mít výuku distanční.

Ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti, což znamená že:

–              Vyučovat se bude dle platného rozvrhu.

–              Žáci budou do školy vstupovat bočním vchodem u tělocvičen přístupným po chodníku od ulice Cihelní (hlavní vchod je uzavřen kvůli rekonstrukci šaten). Nebudou se přezouvat a půjdou do své třídy. Ve třídě pro ně bude připraveno s předstihem od 7:30 hod. testování v souvislosti s opatřeními proto Covidu 19.  Druhé povinné testování proběhne ve čtvrtek. V areálu školy je povinnost nosit roušky (doporučujeme mít 2 na den, roušky navíc pro případ potřeby jsou nachystány i u třídních učitelů). K použití je pro žáky také připravena dezinfekce.

–              Žáci po příchodu do školy dostanou výpis pololetního vysvědčení.

–              Žáci, kteří měli přihlášeny obědy, je budou mít v týdnech, kdy se budou vyučovat prezenčně ve škole, automaticky nastaveny. Pokud nebudou chtít na obědy chodit, musí si je odhlásit individuálně.

                Třídy vyšších ročníků se nadále vzdělávají distančně.

Pavel Carbol – ředitel školy

Výsledky finále Astronomické olympiády kategorie G,H

Dne 12.5 byly vyhlášeny výsledky finále Astronomické olympiády. Do finále mezi 25 řešitelů se probojovali dva žáci naší školy: Michaela Opělová a Pavel Křivý z 2.O. Michaela Opělová získala velmi krásné 7. místo a postupuje tak do výběrového soustředění astronomické olympiády, které proběhne v červnu. Pavel Křivý byl také úspěšným řešitelem a obsadil 17. místo.

Předmětová komise gratuluje a děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.

Dodatek k přijímacím zkouškám

Vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vás informovali o skutečnosti, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, přičemž ten se vztahuje k přijímacímu řízení na střední školu a stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek. 

Dotatek k přijímacím zkouškám v pdf.

Pozn. V uvedené vyhlášce doporučujeme k nahlédnutí zejména článek XIX. (19) na straně 2.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 7. května 2021.

 Vedení školy

Talentovaní žáci z Cihelní prohánějí konkurenci

I v letošním školním roce naše škola vybírala nejúspěšnějšího žáka. Navzdory epidemiologickým restrikcím omezujícím celé spektrum odborných aktivit, byla i letos vynikající konkurence! Žáci z Cihelní prokázali svůj talent a nadání na poli rozmanitých disciplín a s podporou svých vyučujících dosáhli skvělých výsledků. Po zralé úvaze byli ti nejúspěšnější seřazeni následovně:

  1. Aleš Socha 4.A – Aleš díky trvalé přípravě ze strany svého vyučujícího, fyzika Mgr. Libora Lepíka, dosáhl největšího úspěchu v téměř třicetileté existenci školy, když v SOČ 2020 (SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST) s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN“ v kategorii FYZIKA zvítězil ve školním kole SOČ, zvítězil v krajském kole SOČ a v celostátním kole byla jeho práce 5. nejlepší v ČESKÉ REPUBLICE v oboru FYZIKA. Jeho práce vznikla i díky spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. V témže roce ve Středoškolské odborné činnosti 2020 společně s Taťánou Krpcovou s prací „Analýza kvality spánku středoškolských studentů“ zvítězil ve školním kole SOČ a v krajském kole byl pátý. Díky umístění mezi pěti nejlepšími studenty SOČ v ČR byl pozván na „Letní soustředění vítězů SOČ“. Stal se prvním studentem našeho gymnázia, který se takové výběrové akce zúčastnil. Letní soustředění díky Covid19 se konalo od 14. – 18. 9. 2020. Náplní soustředění byly přednášky na téma komunikace, prezentace, psaní odborných článků a minikonference. V letošním roce se zaměřil na jadernou fúzi. Alešova práce „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ snese kritéria diplomové magisterské práce. V letošním ročníku SOČ již zvítězil ve školním kole 16. 3. 2021, postoupil do okresního kola. V okresním kole 8. 4. 2021 zvítězil a postoupil do krajského kola, které bude v květnu.

A právě díky prezentaci prací na světových studentských výstavách a soutěžích dostal Aleš Socha možnost zařadit se mezi ty nejlepší v mezinárodní soutěži vědeckých studentských prací v „Step into the future 2021“ v Moskvě v Rusku na Univerzitě Bauman Moscow State Technical University. Práci Automation testing of strip sillicon detectors for the Experiment ATLAS at CERN (Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro Experiment ATLAS v CERN) prezentoval dne 12. 4. 2021 prostřednictvím aplikace ZOOM. Závěrečný ceremoniál, během něhož budou zveřejněny výsledky soutěže, je plánovaný ruskou stranou na květen.

 

  1. Alžběta Vidláková 3.B – Bety Vidlákové se daří úročit své mimořádné jazykové nadání a pod taktovkou Mgr. Pavly Rudzké výrazně bodovat v soutěžích z ruského jazyka. Konkrétně získala vynikající 3. místo v celostátním kole olympiády v ruském jazyce a také  místo v mezinárodní olympiádě v ruském jazyce Petrohradské státní univerzity. Věříme, že se Bety podaří i v příštím školním roce navázat na tyto výrazné úspěchy!

 

  1. Pavel Křivý 2.O – Třetí místo obsadil talent z našeho víceletého gymnaziálního cyklu a sice žák 2.O za druhé místo v krajském kole Astronomické olympiády a postup do celostátního kola.

 

Z dalších úspěšných žáků, kteří zúročili svou píli a talent, si zaslouží pozornost:

  • Tomáš Kornel ze sekundy vybojoval vynikající první místo v okresním kole matematické olympiády ve své věkové kategorii. Doufejme, že tato „první vlaštovka udělá jaro“ a uvedený medailista bude namotivován sbírat vavříny i ve vyšších věkových kategoriích a krajských či celostátních kolech!
  • Vendula Konopáčová z 2.O, která se stala v září 2020 mistryní republiky ve štafetách.
  • Tobias Raška z 2.O, který získal celou řadu atletických úspěchů (Český pohár mládeže v Moderním pětiboji v kategorii U15 2. místo, nominace na rozmanité mezinárodní závody a řada dalších výborných umístění na jednotlivých závodech).
  • Laura Táborská a Gabriela Povalová z 2.B – za získání ocenění a finanční podpory na vlastní projekt „S malou pomocí k velkým věcem“ od společnosti Hyundai HMMC – Společně za sny.
  • Petra Ondračková a Klára Portová z 2.B za účast ve výtvarné soutěži: mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, téma: Robot a umělá inteligence.