Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Krouch 1. kolo

Milí žáci,

připravili jsme pro vás zadání 1. kola soutěžních úloh KrouCHu v pdf.

Vzhledem k současné situaci řešíte úlohy korespondenčně.

Vyřešené úlohy odevzdejte do 7. ledna 2022 mailem na adresu Ruzicka18A1@student.gsosfm.cz  nebo vytištěné vyučujícím chemie.

Prosíme o dodržení termínu a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh, které snad také obohatí vaše vědomosti z oblasti chemie!!!

Informace se budou doplňovat i na školním odkazu Pro žáky – Krouch 2021-2022.

Výsledky soutěže i BOBR 2021

Výsledky soutěže iBOBR 2021 (listopad)

Kategorie Benjamin

 1. Klára Čvandová, Michal Strakoš (2.O)
 2.  
 3. Tomáš Nantl (2.O)

Kategorie Kadet

 1. Pavel Křivý (3.O)
 2. Jakub Macura, Lukáš Laucký, Michaela Opělová (3.O)

Kategorie Junior

 1. Vojtěch Fojtík (1.A) (mezi prvními v celé republice – maximální počet bodů)
 2. Kateřina Kohutová (2.A)
 3. Klára Masopustová (2.A)

Kategorie Senior

 1. Jan Šik (postup do krajského kola) (4.A)
 2. Matěj Pobucký (postup do krajského kola) (3.A)
 3. Vítězslav Polách (náhradník do krajského kola) (4.A)

Podrobnější výsledky s počty soutěžících a body

Kategorie Počet soutěžících Úspěšní řešitelé 1.místo 2.místo 3.místo
Benjamin 53 40 Klára Čvandová, Michal Strakoš – 176 ze 192 Tomáš Nantl – 164 ze 192
Kadet 27 17 Pavel Křivý – 180 ze 192 Jakub Macura, Lukáš Laucký, Michaela Opělová – 176 ze 192
Junior 104 19 Vojtěch Fojtík 195 ze 195 Kateřina Kohutová 175 ze 195 Klára Masopustová 163 ze 195
Senior 11 7 Jan Šik 164 ze 192 Matěj Pobucký 163 ze 192 Vítězslav Polách 152 ze 192

Do krajského kola postupují pouze soutěžící kategorie SENIOR.

Všem soutěžícím gratulujeme

Koordinátor iBOBRA  Pavel Král

Výsledky školního kola Astronomické olympiády kategorie E, F, G, H

Dne 1.12 proběhlo školní kolo  Astronomické olympiády kategorie E, F, G, H (1. O, 2. O a 3.O).

Do soutěže v těchto kategoriích se zapojilo se 12 žáků.

Výsledky AO:

Kategorie G, H

 1. místo – Křivý Pavel, Vondrouš Jan – 3.O
 2. místo – Balounová Anežka – 3.O
 3. místo – Opělová Michaela, Kornel Tomáš – 3.O

Kategorie E, F

 1. místo – Zárubová Barbora – 1.O
 2. místo – Gurňák Hugo – 2.O
 3. místo – Szkandera Matěj, Zemek Antonín – 2.O

Předmětová komise fyziky děkuje všem za účast a blahopřeje úspěšným řešitelům.

Den otevřených dveří 2. 12. 2021 on-line

Milí zájemci o studium na naší škole, Vážení rodiče,

bohužel nám aktuální epidemiologická situace neumožňuje, abychom Vás přivítali v budově školy a ukázali Vám, co nového se nám podařilo vybudovat a zajímavého přichystat pro nově příchozí.

Den otevřených dveří proběhne 2. 12. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin v režimu online konzultace prostřednictvím MS Teams.

Pokud máte zájem se na cokoli dotázat, neváhejte využít následujících odkazů, které budou v Den otevřených dveří aktivní. Pod odkazem jsou na Vaše dotazy připraveni odpovídat vyučující dané skupiny předmětů.

1. Dotazy na vedení školy – počty přijímaných, obsah studia, přípravné kurzy ke studiu a jiné

2. Český jazyk

3. Matematika + práce s nadanými žáky

4. Cizí jazyky – anglický, ruský, německý, francouzský

5. Přírodovědné a společenskovědní předměty – fyzika, chemie, biologie, IVT, zeměpis, dějepis, ZSV.

V případě, že již nemáte dotazy, můžete zhlédnout:

6. Prezentaci o škole (buď zvolit Prezentace – Od začátku nebo stáhnout kopii a pak spustit)

7. Informace o škole, která je součástí pořadu Proměny Moravskoslezského kraje (cca od 10. minuty).

Výsledky školního kola Astronomické olympiády – kategorie A, B, C, D

Dne 24.11 proběhlo školní kolo  Astronomické olympiády kategorie A, B, C, D (1. – 4. ročník).

Do soutěže v těchto kategoriích se zapojilo se 22 žáků.

Výsledky AO:

Kategorie A,B

 1. místo – Lukáš Bubík, Matyáš Kohut – 3.A
 2. místo – Robin Gřunděl, David Jakubowski, Matěj Pobucký – 3.A
 3. místo – Tomáš Svoboda – 3.B

Kategorie C, D

 1. místo – Dominik Jurášek, Ondřej Klimíček, Adéla Olšarová – 2.A
 2. místo – Bartoloměj Šrubař, Vojta Pytlík – 2.A
 3. místo – Tomáš Konečný – 2. A

Předmětová komise fyziky děkuje všem za účast a blahopřeje úspěšným řešitelům.

Informace rodičům od předsedkyně KR

Informace rodičům od předsedkyně KR (na třídní schůzky 24.11. 2021):

Vážení rodiče,
první TS ve školním roce je zároveň valnou hromadou KR. Děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete prostřednictvím plateb členských příspěvků. Dosavadně podporované aktivity od září t.r. si můžete prohlédnout v zápisech z jednání výboru KR (viz web školy).
Vzhledem k nelepšící se epidemické situaci ve společnosti jsme na ni ve výboru zareagovali a připravili jsme úpravu stanov KR a prosíme vás o její schválení. Jedná se o zařazení bodu rozhodování na dálku. Návrh změn je umístěn na webu školy v záložce Klub rodičů.
Pokud s navrhovanou úpravou nebudete souhlasit, sdělte to, prosím, do 30.11.2021 prostřednictvím programu Bakaláři/Komens třídnímu učiteli vaší dcery, syna. V případě, že se změnou budete souhlasit, nemusíte již souhlas touto formou vyjadřovat.
Za výbor KR přeji všem pevné zdraví a našim dětem, žákům školy, hodně úspěchů ve studiu.
Mgr. Kateřina Langrová
Předsedkyně Klubu rodičů při Gymnázium a SOŠ FM, z.s.

Aneta Krumpochová v grafické soutěži

Dne 10. listopadu 2021 proběhlo ocenění autorů protidrogových plakátů. Soutěž pořádala Národní protidrogová centrála Policie České republiky. Soutěž byla vyhlášena před dvěmi lety, do projektu se zapojily ZŠ a SŠ v našem městě a v Lískovci. Studentka naší školy, třídy 2.A , Aneta Krumpochová získala 1. místo.

Gratulujeme!

Překladatelská soutěž z NJ

Dne 3. 11. se na naší škole konala překladatelská soutěž z německého jazyka pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěže se prezenčně i online zúčastnilo celkem 22 studentů z vyšších ročníků gymnázia. Do celorepublikového kola konaného dne 5.1. 2022 postupují autoři nejlepších překladů:

Klára Portová z 3. B a Robin Gřunděl z 3. A.

Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Těšíme se opět na viděnou v dalším ročníku soutěže.

Vyučující němčiny.