Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Školní kolo dějepisné olympiády

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Účastnili se jí žáci dějepisných seminářů 3. a 4. ročníku. Tematicky se zaměřila na přelom minulého a předminulého století – „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Nejlépe se s otázkami vypořádali Kvido Chovanec  (3.A) a David Stýskal (3.B), kteří dosáhli stejného bodového výsledku. Druhé místo shodně obsadili Míková Nela (4.B) a Slováček Štěpán (4.C). Třetí místo vybojoval Vojtěch Jelonek (4.B). Všem výhercům blahopřejeme a díky podpoře Klubu rodičů obdrží drobné ceny.

ZAPISOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ KLASIFIKACE ŽÁKŮM ČTYŘLETÉHO STUDIA DO PROGRAMU BAKALÁŘ

Na základě zájmu žáků a rodičovské veřejnosti prodloužil ředitel školy zkušební období pro záznam průběžné klasifikace u žáků čtyřletého studia do programu Bakalář na celou dobu školního roku 2019/2020.

Pak dojde k vyhodnocení zkušeností a bude přijato rozhodnutí závazné pro všechny vyučující. Aktuálně je tento zápis ze strany vyučujících dobrovolný a není nárokový, tak jako to bylo i v průběhu prvního čtvrtletí tohoto školního roku. Pokud je klasifikace takto vyučujícím zapisována, je zaznamenána číslicí bez dalšího komentáře.

U vyučujících, kteří zatím k tomuto zápisu nepřistoupí, mohou zájemci získat informace o klasifikaci tak jako v minulých letech.

Ve Frýdku-Místku dne 2. 12. 2019

Ing. Jaroslav Konečný

ředitel Gymnázia a Střední oborné školy,

Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace