Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Výsledky přijímacích zkoušek 1. kolo – čtyřleté gymnázium

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté gymnázium

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 v pdf

Uchazeči přijati do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: technické, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, 1. kolo 16. 6. 2020, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné v pdf

Celkové výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, 1. kolo 16. 6. 2020, obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření technické v pdf

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

na úřední desce školy a na webových stránkách

  • pro uchazeče o čtyřleté studium: 16. 6. 2020 od 12.30 hod.
  • pro uchazeče o osmileté studium: 17. 6. 2020 od 11.30 hod.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků?

  1. Zákonný zástupce uchazeče, který je přijat a chce studovat na Gymnáziu a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410, odevzdá řediteli školy zápisový lístek, a to nejpozději do 23. 6. 2020 v případě čtyřletého studia a nejpozději do 24. 6. 2020 v případě studia osmiletého.
  2. Zákonný zástupce uchazeče, který je na Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat, ale rozhodl se pro studium na jiné střední škole, informuje o uchazečově rozhodnutí co nejdříve sekretariát naší školy, aby mohl být na uvolněné místo přijat uchazeč, který se umístil další v pořadí.
  3. Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat, ale přeje si zde studovat,  vyčká na doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou a do tří pracovních dnů využije možnosti podat žádost o nové rozhodnutí, jejíž formulář obdrží od školy zároveň s rozhodnutím o nepřijetí.
  4. Zákonný zástupce uchazeče, který není na Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek, Cihelní 410 přijat a rozhodne se studovat na jiné střední škole, odevzdá zápisový lístek zvolené střední škole. (Naši školu o svém rozhodnutí informovat nemusí.)

Vyplněné zápisové lístky a žádosti o vydání nového rozhodnutí je možné osobně předávat na sekretariátu Gymnázia a SOŠ  v těchto dnech:

  • středa 17. 6. 2020 7 – 16 hod.
  • další pracovní dny 7 – 14.30 hod.

 Vzhledem k tomu, že na zápisovém lístku a na žádosti má být i podpis uchazeče, doporučujeme, aby přišel rodič i s uchazečem o studium.