Jsme moderní škola s více než pětadvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Gymnázium osmileté

Letos přijímáme 30 žáků.
Nově otevíraný osmiletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Obor určený žákům pátých tříd, kteří se již chtějí vydat na cestu za hlubším porozuměním světu.

Informace pro rodiče a žáky na školní rok 2021/2022

Veškeré platby za pracovní sešity a učebnice nutno uhradit podle pokynů do 20. 8. 2021 na účet školy. Podrobější informace viz níže.

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku čtyřletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 2. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 3. ročníku osmiletého gymnázia od 1. 9. 2021 

Seznam učebnic pro 2. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 3. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník čtyřletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Seznam učebnic pro 4. ročník SOŠ pro školní rok 2021/2022 v xlsx

Olympiáda v ruském jazyku

OBROVSKÝ  ÚSPĚCH!

Naše gymnázium se opět může pochlubit nesmírným úspěchem v ruském jazyce.

O tento úspěch se zasloužila žákyně 3. B třídy Alžběta Vidláková, která po vítězství v krajském kole olympiády v ruském jazyce, obsadila 3. místo v ústředním kole této soutěže.

Třebaže soutěž probíhala v online režimu a soutěžící ústředního kola museli dopředu vytvořit prezentační video, výsledky jsou vynikající.

Mnohokrát Alžbětě děkujeme za perfektní přípravu a výbornou reprezentaci školy i celého kraje.

Blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny.

 

Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) 2021 HONGKONG

Globální mise pro vědu a technologii mládeže (GYSTB) 2021

Gratuluji k získání druhé ceny!  Medaile a certifikáty přijdou na školu až z dalekého Hongkongu.

Project title: “Blob birth zone” Position in the Edge Plasma of Tokamak GOLEM
Team Member (s):

 

1. Aleš Socha

2. Šimon Géryk

Supervisor: Mr. Libor Lepík
School Name: Gymnázium a SOŠ
Address for sending the prizes: Cihelní 410, Frýdek-Místek, 73801, Czech Republic

GYSTB 2021 Award List_PE

Další informace na https://ce.hkfyg.org.hk/gystb/

 

Шаг в будущее – Step into the Future

The International Forum for Scientific Youth “Step into the Future”

Mezinárodní distanční fórum vědecké mládeže ′′Krok do budoucnosti′′ se konalo v Moskvě od 22. března do 30. dubna a shromáždilo 1078 nejlepších mladých výzkumníků – vědců ze 23 zemí Evropy, Asie a Afriky. Unikátní virtuální prostředí fóra spojilo 12 univerzit a 14 výzkumných organizací. Více než měsíc probíhaly horké vědecké bitvy na 49 tematických distančních úsecích a výstavě fóra. Téměř 300 vědců a specialistů se zapojilo do dialogu s nejlepšími mladými vědci planety a jejich myšlenkami. A u toho všeho mohl být i Aleš Socha z 4. A třídy gymnázia. Fórum organizovala Bauman Moskevská státní technická univerzita a Ruská polytechnická společnost pro mládež. Partnery fóra byly tyto organizace: Nadace prezidentských grantů, státní korporace Roscosmos, Rosatom, Rostech, Infrastruktura a vzdělávací programy Fond (ROSNANO Group), PJSC Rosseti, PJSC RusHydro.
Video přenos vyhlášení vítězů Fóra je zveřejněn na webových stránkách programu ′′ Krok do budoucnosti “: http://www.step-into-the-future.ru/
Jsem rád, že jsem se mohl ve virtuálním prostředí setkat s kolegy fyziky z Bulharska, Číny, Francie, Indonésie, Izraele, Lotyšska, Lucemburska, Nepálu, Portugalska, Korejské republiky, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Turecka, Spojeného království, Zimbabwe a Ruska a sdílet informace o práci s talentovanou mládeží v naší zemi. Velmi si vážím ocenění, které jsem obdržel za svoji práci. Mgr. Libor Lepík

Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

Největší úspěch našeho žáka v SOČ za dobu existence školy

43. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) je již minulostí. V celostátní přehlídce SOČ, která se uskutečnila ve dnech 12. až 13. června 2021, je Aleš Socha v oboru FYZIKA na 3. místě.

3.místo v oboru FYZIKA v republikovém finále SOČ

Název práce: Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM
Autor: Aleš Socha
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410, Frýdek-Místek
Video: https://youtu.be/VJBm1B8rwPQ
Kraj: Moravskoslezský
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena CZ.NIC (1000 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Cena ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské – poukázky Alza (3. místo – 1000 Kč)
Cena České nukleární společnosti (1. místo – 2500 Kč)

Blahopřeji Vám, Aleši Socho, k dosaženému úspěchu, k velmi dobré reprezentaci školy, města Frýdku-Místku, Moravskoslezského kraje.
Učitel fyziky a organizátor SOČ na škole Vám přeje úspěšné studium, Mgr. Libor Lepík

Pro kolegy, pro rodiče, pro zájemce z řad žáků https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/

Na základě studijních a pracovních úspěchů jsem na Aleše Sochu vypracoval a podal “Návrh na udělení stipendia” na podporu jeho dalšího studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Doporučení: Student Aleš Socha v letošním roce maturoval na Gymnáziu a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01
Stručné informace o dosažených úspěších a mimořádných aktivitách ve šk. r. 2020/2021:
Krajské kolo SOČ – 2. místo
Celostátní kolo SOČ – SOČ – Středoškolská odborná činnost – obor Fyzika 3. místo
Další doplňující informace o navrženém studentovi:
Aleš Socha, žák 4. A, dosáhl největšího úspěchu v téměř třicetileté existenci školy, když v SOČ 2020 (SOČ – STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST) s prací „Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN“ v kategorii FYZIKA zvítězil ve školním kole SOČ, zvítězil v krajském kole SOČ a v celostátním kole byla jeho práce 5. nejlepší v ČESKÉ REPUBLICE v oboru FYZIKA. Jeho práce vznikla i díky spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. V témže roce ve Středoškolské odborné činnosti 2020 společně s Taťánou Krpcovou s prací „Analýza kvality spánku středoškolských studentů“ zvítězil ve školním kole SOČ a v krajském kole byl pátý. Díky umístění mezi pěti nejlepšími studenty SOČ v ČR byl pozván na „Letní soustředění vítězů SOČ“. Stal se prvním studentem našeho gymnázia, který se takové výběrové akce zúčastnil. Letní soustředění díky Covid19 se konalo od 14. – 18. 9. 2020. Náplní soustředění byly přednášky na téma komunikace, prezentace, psaní odborných článků a minikonference. Jeho práce ve fyzice pod vedením učitele byla systematická, měla řád a vedla k růstu kvality jeho odborné činnosti na gymnáziu. V letošním roce se zaměřil na jadernou fúzi. Alešova práce „Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM“ snese kritéria diplomové magisterské práce. V letošním ročníku SOČ již zvítězil ve školním kole 16. 3. 2021, postoupil do okresního kola. V okresním kole 8. 4. 2021 zvítězil, a postoupil do krajského kola, kde byl na druhém místě. Účast Aleše Sochy na Expo science Europe v polské Gdynii o prázdninách ve dnech 16. 7. – 20. 7. 2018, kde projekt „Water in the Action“ byl oceněn cenou Milset mezi studenty z 27 zemí světa, nastartoval jeho mezinárodní chuť soutěžit a reprezentovat gymnázium, město Frýdek-Místek, MSK a Českou republiku. Další výzvou byla účast na 28th International Dr. İbrahim Arıkan MEF Educational Institutions 6. 5. – 10. 5. 2019 v Istanbulu v Turecku, kde jsme byli jediní z České republiky. Třetí místo s prací „Kosmické a terestriální záření“ v oboru fyziky bylo tehdy velkým úspěchem. Dne 26. 9. 2019 v Abú Dhabí se Aleš Socha zúčastnil YCC (Young Citizens Conferences) konference pořádanou NASA, kde společně s dalšími vybranými 99 studenty z různých zemí světa prezentoval svůj názor na inovace, nové technologie a umělou inteligenci. Konference proběhla v rámci EXPO – SCIENCES INTERNATIONAL ABU DHABI 2019 v době, kdy do vesmíru letěl první SAE kosmonaut. ESI je olympiáda pro studenty středních škol. V Abu Dhabi to byla největší výstava studentských vědeckých projektů na světě. Akce se zúčastnilo přes 1800 studentů z 57 zemí světa, kteří prezentovali celkem 700 projektů ve 13 vědeckých disciplínách a hrdě reprezentovali své země. I z této akce jsme odjeli s mezinárodním oceněním MILSET. A právě díky prezentaci prací na světových studentských výstavách a soutěžích jsme dostali možnost zařadit se mezi ty nejlepší v mezinárodní soutěži vědeckých studentských prací v „Step into the future 2021“ v Moskvě v Rusku. Práci Automation testing of strip sillicon detectors for the Experiment ATLAS at CERN (Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro Experiment ATLAS v CERN) Aleš Socha prezentoval dne 12. 4. 2021 prostřednictvím aplikace ZOOM. „Step into the future“ je mezinárodní soutěž pořádaná moskevskou Univerzitou Bauman Moscow State Technical University. Díky projektu, který jsme vypracovali a podali, se nám podařilo získat finanční prostředky na účast GYSTB 2021 – Global Youth Science and Technology Bowl 2021 v Hongkongu. Projekt „Blob birth zone position in the edge plasma of tokamak GOLEM“  Aleš Socha společně se Šimonem Gérykem (4. A) prezentovali den po pomaturitním večírku a obdrželi ocenění Second prize.
Vztah navrhovatele-garanta k navrhovanému studentu: třídní učitel, učitel fyziky Mgr. Libor Lepík
Požadavky na příjemce stipendia:
Navazující studium vysoké školy: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2, obor fyzika
Studijní výsledky během studia: Během studia dosahoval výborných výsledků z matematiky a fyziky; maturoval z matematiky: výborný; maturoval z fyziky: výborný.

Dovoluji si citovat z dopisu Nadačního fondu Nabla:
“Vážené dámy a pánové,
ještě jednou Vám děkujeme za zaslání návrhů studentů na prémiové stipendium. Bylo nám potěšením číst o Vašich skvělých studentech. Čím víc jsme však studenty obdivovali, tím těžší bylo vybrat z nich ty, kterým stipendium udělíme. Nechtěli jsme porovnávat prospěch studentů, ten je vždy trochu ovlivněn školou, na které studují. Více jsme se zaměřili na účast studentů na soutěžích (zejména přírodovědných) a na další aktivity studentů.
Obdrželi jsme 16 návrhů (jen 4 dívky) ze 13 gymnázií. Z nich jsme po dlouhém rozmýšlení vybrali 7 studentů, kterým bude stipendium uděleno. Jedná se o studenty navržené těmito školami (uvádím v náhodném pořadí):
Polské gymnázium J. Słowackého v Č. Těšíně
Gymnázium, Havířov-podlesí
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 (2 studenti)
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Ještě si dovolím napsat pár slov o našem nadačním fondu. Nadační fond NABLA podporuje nadané studenty Moravskoslezského kraje, kteří se orientují na studium technických a přírodovědných oborů. Podporujeme studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.  Formou stipendií podporujeme zejména studeny vysokých škol. O příspěvek si mohou požádat i studenti středních škol, a to na své aktivity a projekty, které rozvíjejí jejich technické a přírodovědné znalosti a dovednosti. Více na našich webových stránkách https://www.nfnabla.cz/
Přejeme Vám krásné léto a hodně radosti z Vašich studentů. Jana Vejpustková, Předsedkyně správní rady, Nadační fond NABLA, http://www.nfnabla.cz”

Blahopřeji Aleši Sochovi k získání stipendia pro jeho studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Bylo mi ctí ukázat Vám cestu. S úctou učitel fyziky Mgr. Libor Lepík