bez-názvu

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (denní studium)

Čtyřleté studium určené pro chlapce a dívky z 9. tříd je ukončeno maturitní zkouškou.

Studium tohoto oboru připravuje žáky pro  práci v organizacích a firmách, v oblastech státní správy i samosprávy obcí a krajů, především na místech určených pro komunikaci a práci s lidmi.
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zde vyučovány předměty odborné: právo, veřejná správa, kultura ve veřejné správě, ekonomika, účetnictví, písemná komunikace a administrativa, výpočetní technika a další předměty výběrové a nepovinné.
Po vykonání maturitní zkoušky nacházejí absolventi uplatnění v praxi, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Přijímací řízení – proběhne na základě výsledků žáka ze ZŠ a výsledků přijímacích zkoušek.
Jednotné přijímací zkoušky se v MS kraji konají z ČJ a M formou testu.
Před přijímacími zkouškami pořádá škola pro zájemce bezplatné konzultace.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (večerní studium)

Pětileté studium.

Bližší informace zde.
VSslide