Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 – 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria osmileté gymnázium pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria čtyřleté gymnázium technické pro školní rok 2019-2020 v pdf

Kritéria čtyřleté gymnázium všeobecné pro školní rok 2019-2020 v pdf

 

Z DŮVODU JARNÍCH PRÁZDNIN A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ BUDE PROVOZ SEKRETARIÁTU VE DNECH 18. – 22. 2. 2019 OMEZEN.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU 18. – 22. 2 . 2019:

PONDĚLÍ           7.00 – 13.00 HOD.

ÚTERÝ               7.00 – 13.00 HOD.

STŘEDA            7.00 – 13.00 HOD.

ČTVRTEK           sekretariát uzavřen

PÁTEK               sekretariát uzavřen

 

Konzultace k přijímacím zkouškám

Informace ke konzultacím v pdf.

Přihláška ke konzultacím v docx.

Vyplněnou přihlášku ke konzultacím můžete poslat emailem na adresu: skola@gsos.cz nebo ji doručit osobně na sekretariát školy do úterý 26. 2. 2019.

 

Přijímací řízení krok za krokem v pdf

V termínech 9. března 2019 (sobota) a 30. března 2019 (sobota) od 8 do 12 hod. pořádá škola zdarma konzultace k centrálně zadávaným jednotným testům z českého jazyka a literatury a matematiky pro uchazeče, kteří podali na ni přihlášku. (Platí pro Gymnázium čtyřleté i Gymnázium osmileté.) Přihláška ke konzultacím bude na školních stránkách od 8. 2. 2019.

 

Ve šk. roce 2019/2020 škola otevírá v 1. ročníku tyto obory vzdělání:

Gymnázium, zaměření všeobecné (4letý obor)                    45 přijímaných žáků

Gymnázium, zaměření technické (4letý obor)                      15 přijímaných žáků

Gymnázium (8letý obor)                                                           30 přijímaných žáků

 

Přijímací zkoušky probíhají formou jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky v dubnu 2019.

Obor čtyřleté gymnázium:      

1. termín:        pá 12. 4. 2019    

2. termín:       po 15. 4. 2019

 

Obor osmileté gymnázium:    

1. termín:        út 16. 4. 2019     

2. termín:       st 17. 4. 2019

 

Náhradní termín (všechny obory):

1. termín:        po 13. 5. 2019     

2. termín:       út 14. 5. 2019

 

Obsah a forma testů

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Testy k procvičení jsou na stránkách Cermatu.

 

Na základě dotazů některých rodičů přikládáme odkazy na velmi podrobné informace k přijímacím zkouškám, které jsou na stránkách Cermatu v odkaze Jednotná přijímací zkouška 2019 – www.cermat.cz

Tento odkaz obsahuje pododkazy:

Základní informace

Přihlášky na SŠ

Úpravy podmínek přijímacího řízení – pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazeče vzdělávající se v zahraničí

Testová zadání k procvičení – zadání testů, výsledky testů, záznamové archy od roku 2015 do roku 2018 a od 8. února 2019 i s ilustračními testy pro rok 2019

Výsledky JPZ – informace, kdy se žáci dozví výsledky

 

Druhý den otevřených dveří – čtvrtek 7. 2. 2019 od 14.30 do 17.00 hod.