Přírodovědný klokan

11. 10. 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. 26 žáků 1. a 2. ročníku (kategorie Junior) řešilo úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky školního kola:
1. místo Jakub Ondrušík        2. C
2. místo David Szotkowski    1. A
3. místo Matouš Zita               2. C

 

Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC

Dne 11. 10. 2017 se Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut zúčastnili v ostravském planetáriu přednášky na téma Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR podal informace o urychlovači LHC, který už dva roky po přestávce využité pro jeho vylepšení intenzivně sráží protony i jádra olova. Dozvěděli jsme se jaké nové poznatky o struktuře hmoty se pomocí něj podařilo získat a jak by měly vypadat urychlovače a detektory, které LHC v budoucnu nahradí.

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

Dne 4. 10. 2017 proběhla exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací elektrárny v Dalešicích. Žáci 3. B, 4. A a 4.B pod vedením pana Mgr. Libora Lepíka a Mgr. Jany Fucimanové absolvovali přednášky a prohlídky obou elektráren.

Exkurze do lékárny

V úterý 26. září se nám, seminaristům z chemie (4. ročník), naskytla možnost navštívit nemocniční lékárnu, která spadá pod Městskou nemocnici v Ostravě- Fifejdách. Zde nás velmi ochotně přivítal vedoucí lékárny PharmDr. Kamil Hrubý, Ph. D., který nás seznámil nejen s chodem lékárny, ale také nám zodpověděl všechny naše dotazy.

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že zde funguje také pohotovostní výdej medikamentů, který umožnují pouze dvě lékárny v kraji. Lidé si zde mohou vyzvednou léky v pohotovostních hodinách, o svátcích a době volna. Lékárna zásobuje městskou nemocnici, má tedy rozsáhlejší sortiment a zásoby než běžná zařízení.  Část lékárny se nachází přímo na oddělení klinické onkologie, kde se pro pacienty připravují léky zvané cytostatika.

Městská lékárna je také zásobovatelem opiátů, pro které platí přísná pravidla. Vydávají se pouze na speciální recept s modrým pruhem a každý pohyb (ať už příjem či výdej) se musí zaevidovat do opiátové knihy. Skladují se ve speciálním trezoru, který se nachází ve skladu léků. Ty jsou zde uspořádány podle lékové formy (kapky, kapsle, tablety, čípky, ….) a dále podle abecedy.

V lékárně pracují farmaceutičtí asistenti a vysokoškolsky vzdělaní farmaceuti, kteří mohou jako jediní vydávat léky na recept. Toto povolání nese velkou zodpovědnost a je to poslední kontrola lékaře před vydáním léku pacientovi.

Exkurze pro nás byla velmi přínosná. Pomohla nám, potenciálním zájemcům o studium medicíny a farmacie, rozhodnout se při výběru budoucího vzdělávání.

Autoři příspěvku: Tereza Syřínková, Barbora Vlochová, Jan Hruška

Česká delegace KMD z Frýdku-Místku na ESI 2017

 

O ESI

Zkratka ESI znamená Expo Sciences International a jedná se o mezinárodní výstavu studentských vědeckých projektů pořádanou světovou nadací Milset, která letos oslavila třicáté výročí své existence.

Světové Expo se koná každé dva roky. Hostitelem letošní výstavy bylo město Fortaleza nacházející se na severovýchodě Brazílie.

Na výstavu přijelo 819 účastníků z celkem 36 světových zemí. Delegaci České republiky tvořilo 21 účastníků (včetně učitelů). Přestože oficiálním jazykem ESI je angličtina, díky místu pořádání a hojnosti účastníků z latinské Ameriky bylo vše překládáno také do portugalštiny a španělštiny. Výstava trvala celkem 5 dní.

Náš projekt – Voda v akci – pojednává o fyzikálních, chemických a matematických vlastnostech vody. Zajímali jsme se také o udržitelnost vodních zdrojů, recyklaci vody a její vliv na životní prostředí. Na našem stánku jsme předváděli mnoho pokusů na vysvětlení vlastností vody jako například tlak vody, Leidenfrostův efekt, demonstrace Archimedova zákona nebo soudržnost povrchového napětí vody. Podstatou těchto pokusů je přiblížení a vysvětlení fyzikálních krás a tajů, které voda ukrývá ostatním lidem.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, bez kterých bychom se nemohli této jedinečné akce zúčastnit. Děkujeme panu učiteli Mgr. Liboru Lepíkovi za organizaci této akce, která pro něj nebyla jenom plno radostí a nových zkušeností tak jako pro nás, ale také mnoho plánování, starostí a shánění sponzorů. Děkujeme sponzorům magistrátu města Frýdek-Místek, obci Sviadnov, obci Žabeň, klubu rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole Cihelní 410 ve Frýdku-Místku, firmě Mayer and Melnholf holz, firmě motor Lučina a mnoha dalším, díky kterým se povedlo tuto nákladnou akci zorganizovat.

Za celý tým z Gymnázia a Střední odborné školy Cihelní 410 ve Frýdku-Místku děkuje Benjamín Petržela.