Den otevřených dveří 7. 12. 2017

Na Den otevřených dveří si žáci 2. A, 3. A, 4. A připravili ve fyzikální posluchárně a laboratoři sérií pokusů s výkladem a ukázkou demonstračních souprav pro měření fyzikálních veličin a jevů ve fyzikálních praktikách, které jsou součástí výuky fyziky na našem gymnáziu. Velmi hezky veřejnost prováděl Dominik Lustig, kterému tímto předmětová komise děkuje, ale i žáci 2. A se hezky zapojili do výkladu s podporou maturantů ze 4. A.

Fodokumentace zde:

In-flight call s Paolem Nespolim na ISS 

Dne 4. 12 jsme se zúčastnili videorozhovoru s italským astronautem Paolem Nespolim, který již potřetí pobývá na Mezinárodní vesmírné stanici jako palubní inženýr.

Na 7. základní škole ve Frýdku-Místku ve velké tělocvičně byl roztažen promítací stan mobilního planetária a v něm jsme mohli shlédnout živý videorozhovor, kterého se zúčastnily čtyři státy – Česká republika, Rakousko, Itálie a Finsko.

Paolova nynější vesmírná mise se nazývá VITA (Vitality, Innovation, Technology and Ability). Rozsáhlý program mise VITA obsahuje experimenty z biologie, lidské fyziologie, monitoring vesmírného prostředí a testování nových technologií a materiálů v něm. Na téma Paolovy mise bylo navázáno také téma celého videohovoru – život ve vesmíru – k tomu se vázaly navrhované otázky, které si můžete přečíst zde:

Celý rozhovor můžete sledovat zde:

Fotodokumentace z akce zde:

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Zlatá cihla 2017 – pokusy ve fyzice

V rámci soutěže Cihla a Cihlička pro základní školy si žáci 3. A připravili řadu pokusů, které předvedli před skupinami žáků základní školy.

Fotodokumentace průběhu pokusů: zde

Astronomická olympiáda – školní kolo kategorie C, D – výsledky

Dne 20. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády v kategorii C, D, tedy pro 1. a 2. ročníky. Zúčastnilo se 42 žáků a z toho 22 žáků bylo úspěšnými řešiteli.

  1. místo – Lukáš Holub 2. A
  2. místo – Patrik Lapiš 2. B
  3. místo – 1. A – Aleš Socha, 2. A – Lukáš Cebula, Pavel Ivaniuk, Vladimír Macura, Marek Prymus, Tomáš Vavříček, 2. B – Michal Diblík, David Forch, Petr Gryžboň, Ji yul Song.

Soutěžícím děkuje a vítězům gratuluje za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Astronomická olympiáda – školní kolo kategorie A, B – výsledky

Dne 13. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády v kategorii A, B, tedy pro 3. a 4. ročníky. Zúčastnilo se 26 žáků a z toho 19 žáků bylo úspěšnými řešiteli.

  1. místo – Markéta Hájková 4. A
  2. místo – Ondřej Mohyla 3. B, Adéla Karteczková 4. A  a Petr Hyner 4. A
  3. místo – Jakub Gřunděl 3. A, Lukáš Morisák 3. B, Monika Čaganová 4. A, Matěj Hanke 4. A, Martin Pustka 4. A, Veronika Vaňková 4.A

Soutěžícím děkuje a vítězům gratuluje za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová

Chemická evoluce života v pekle rané Země – přednáška

Dne 8. listopadu se Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut zúčastnili v ostravském planetáriu přednášky na téma Chemická evoluce života v pekle rané Země. Přednáška byla zaměřena na současné teorie vzniku prebiotických sloučenin, bází, aminokyselin, cukru a sebereplikující RNA v  nehostinných podmínkách od počátku vzniku Země, tedy před 4,6 miliardami let.

RNDr. Martin Ferus, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie v přednášce osvětlil chemii vzniku biomolekul v kontextu současných teorií o složení rané zemské atmosféry, datace prvních živých struktur a vysoké četnosti impaktů mimozemských těles.

Fotodokumentace z přednášky: zde

Týden vědy – 3. A pro Scio školu

Dne 8. listopadu předvedli žáci 3. A sérii zdařilých pokusů pro žáčky od 1. do 6. třídy Scio školy. Studenti se velmi hezky připravili a předvedli  12 pokusů z různých oblastí fyziky, dovedli velmi hezky s žáky komunikovat a hodnotit jejich zdařilé odpovědi. Žáčci byli velmi kreativní při vysvětlování fyzikálních principů a moc se jim to líbilo. Těšíme se na další společnou akci.

Fotodokumentace z akce: zde

Týden vědy a techniky od 6. do 12. listopadu

V tomto týdnu proběhlo na naší škole mnoho akcí, které podpořily polytechnické vzdělávání.

Dne 7. listopadu se vydala třída 3. A na přednášku, která se konala ve Velkém světě techniky v Ostravě v rámci Týden vědy a techniky. Vojtěch Horný z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR přednesl zajímavým způsobem svoji práci o Urychlování elektronů v laserovém plazmatu, o počítačové animaci, modelových situací urychlování, o využití urychlovačů v medicíně, současný a budoucí stav urychlovačů a současný stav experimentů konaných ve světě.

Fotodokumentace z akce: zde

 

Dne 6. listopadu prováděla třída 1. B sérii pokusů. Dvojice žáků si připravili pokusy z různé oblasti fyziky a předvedli je i s výkladem před svými spolužáky. Někteří si pro svůj pokus připravili i prezentaci s výkladem. Největší úspěch zaznamenal pokus „vejce do skla“ od Sáry Novotné a Anity Prokopové. Děvčeta měla velmi hezky zpracovanou doprovodnou prezentaci.

Fotodokumentace z akce: zde

 

Exkurze na VŠB

Dne 2. listopadu se žáci zúčstnili exkurze na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB. Mimo jiné zhlédli elektronový mikroskop, elektromobil a řadu zajímavých experimentů v oblasti materiálového inženýrství.

Fotodokumentace z akce: zde

 

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Základní kolo kategorie C proběhlo od 15. – 21. října.

Výsledky na naší škole:

  1. místo David Vojáček  3. A
  2. místo Lukáš Morisák 3. B
  3. místo Benjamín Petržela 3. A
 

Přírodovědný klokan

11. 10. 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. 26 žáků 1. a 2. ročníku (kategorie Junior) řešilo úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Výsledky školního kola:
1. místo Jakub Ondrušík        2. C
2. místo David Szotkowski    1. A
3. místo Matouš Zita               2. C

 

Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC

Dne 11. 10. 2017 se Mgr. Hana Hůlová a Mgr. Tomáš Horut zúčastnili v ostravském planetáriu přednášky na téma Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR podal informace o urychlovači LHC, který už dva roky po přestávce využité pro jeho vylepšení intenzivně sráží protony i jádra olova. Dozvěděli jsme se, jaké nové poznatky o struktuře hmoty se pomocí něj podařilo získat a jak by měly vypadat urychlovače a detektory, které LHC v budoucnu nahradí.

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

  

Dne 4.10.  se žáci 3. B, 4. A a 4. B pod vedením pana Mgr. Libora Lepíka a Mgr. Jany Fucimanové zúčastnili návštěvy infocentra jaderné elektrárny Dukovany, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a muzea rakousko-uherského pivovarství. Odjezd byl v 5:45 od školy. Cestou do Dukovan se krásně vyjasnilo a v autobuse panovala dobrá nálada. V 9:00 jsme přijeli do Dukovan, kde nás čekaly 2 krátké filmy a posléze prohlídka elektrárny. V 11 hodin jsme se přesunuli do Dalešic, kde nám paní průvodkyně pustila film a po zhlédnutí filmu nás vzala do elektrárny. Po exkurzi jsme opět nasedli do autobusu a vydali se do pivovaru, kde pro nás měli připravené jídlo. Po obědě nám průvodkyně shrnula dějiny piva a také nám řekla, jak se vyrábí. Po ukončení jsme všichni nasedli do autobusu a vydali se domů s velkým množstvím nových informací. 

Za 4. A Markéta Hájková

 

Exkurze do lékárny

V úterý 26. září se nám, seminaristům z chemie (4. ročník), naskytla možnost navštívit nemocniční lékárnu, která spadá pod Městskou nemocnici v Ostravě- Fifejdách. Zde nás velmi ochotně přivítal vedoucí lékárny PharmDr. Kamil Hrubý, Ph. D., který nás seznámil nejen s chodem lékárny, ale také nám zodpověděl všechny naše dotazy.

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že zde funguje také pohotovostní výdej medikamentů, který umožnují pouze dvě lékárny v kraji. Lidé si zde mohou vyzvednout léky v pohotovostních hodinách, o svátcích a v době volna. Lékárna zásobuje městskou nemocnici, má tedy rozsáhlejší sortiment a zásoby než běžná zařízení.  Část lékárny se nachází přímo na oddělení klinické onkologie, kde se pro pacienty připravují léky zvané cytostatika.

Městská lékárna je také zásobovatelem opiátů, pro které platí přísná pravidla. Vydávají se pouze na speciální recept s modrým pruhem a každý pohyb (ať už příjem, či výdej) se musí zaevidovat do opiátové knihy. Skladují se ve speciálním trezoru, který se nachází ve skladu léků. Ty jsou zde uspořádány podle lékové formy (kapky, kapsle, tablety, čípky, ….) a dále podle abecedy.

V lékárně pracují farmaceutičtí asistenti a vysokoškolsky vzdělaní farmaceuti, kteří mohou jako jediní vydávat léky na recept. Toto povolání nese velkou zodpovědnost a je to poslední kontrola lékaře před vydáním léku pacientovi.

Exkurze pro nás byla velmi přínosná. Pomohla nám, potenciálním zájemcům o studium medicíny a farmacie, rozhodnout se při výběru budoucího vzdělávání.

Autoři příspěvku: Tereza Syřínková, Barbora Vlochová, Jan Hruška

Česká delegace KMD z Frýdku-Místku na ESI 2017

 

O ESI

Zkratka ESI znamená Expo Sciences International a jedná se o mezinárodní výstavu studentských vědeckých projektů pořádanou světovou nadací Milset, která letos oslavila třicáté výročí své existence.

Světové Expo se koná každé dva roky. Hostitelem letošní výstavy bylo město Fortaleza nacházející se na severovýchodě Brazílie.

Na výstavu přijelo 819 účastníků z celkem 36 světových zemí. Delegaci České republiky tvořilo 21 účastníků (včetně učitelů). Přestože oficiálním jazykem ESI je angličtina, díky místu pořádání a hojnosti účastníků z Latinské Ameriky bylo vše překládáno také do portugalštiny a španělštiny. Výstava trvala celkem 5 dní.

Náš projekt – Voda v akci – pojednává o fyzikálních, chemických a matematických vlastnostech vody. Zajímali jsme se také o udržitelnost vodních zdrojů, recyklaci vody a její vliv na životní prostředí. Na našem stánku jsme předváděli mnoho pokusů na vysvětlení vlastností vody jako například tlak vody, Leidenfrostův efekt, demonstrace Archimedova zákona nebo soudržnost povrchového napětí vody. Podstatou těchto pokusů je přiblížení a vysvětlení fyzikálních krás a tajů, které voda ukrývá ostatním lidem.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, bez kterých bychom se nemohli této jedinečné akce zúčastnit. Děkujeme panu učiteli Mgr. Liboru Lepíkovi za organizaci této akce, která mu nepřinesla jenom plno radosti a nových zkušeností tak jako nám, ale také mnoho plánování, starostí a shánění sponzorů. Děkujeme sponzorům: Magistrátu města Frýdek-Místek, obci Sviadnov, obci Žabeň, Klubu rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, firmě Mayer and Melnholfholz, firmě Motor Lučina a mnoha dalším, díky kterým se povedlo tuto nákladnou akci zorganizovat.

Za celý tým z Gymnázia a Střední odborné školy na ulici Cihelní 410 ve Frýdku-Místku děkuje Benjamín Petržela.