Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Výsledky výtvarných soutěží

Předmětová komise Umění a kultury vyhlašuje výsledky výtvarných soutěží:

Soutěž „O nejlepší prezentaci k dějinám umění

  1. místo: Richard Blažek 2. A
  2. místo: Markéta Reichenbachová 2. B
  3. místo: Adéla Tomanovicsová 2. B

 

Soutěž O nejlepší výtvarnou práci:

  1. místo: Sabina Kožušníková, Veronika Mazochová, Nela Miková 1. B =kolektivní práce – mozaika
  2. místo: Benjamin Petržela  2. A
  3. místo: Veronika Eliášová  1. A

Drobná sladká odměna vás nemine.

Za PK UK Eva Haganová

Péče o talentované žáky

Dne 16. 6. proběhlo první setkání talentovaných žáků Severomoravského kraje na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Tématem prvního semináře byly Generující funkce. Seminář vedl zástupce vedoucí katedry doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D, který zábavnou formou předvedl, že posloupnost čísel se dá zkoumat funkcí k té posloupnosti přiřazenou. Generující funkce je tedy nástroj, který umožní řešit bez obtížného přemýšlení úlohy, které by nám jinak daly pořádně zabrat.  Přednáška trvala 2 hodiny a žáci dostali domácí úkoly. Příští setkání proběhne 23. 6 a tématem bude Diferenciální počet. Seminář proběhne opět pod vedením doc. RNDr. Jana Šustka, Ph.D.

Hledání matematických talentů

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nastartovala v loňském roce systematickou práci s matematicky nadanými žáky. Cílem je podchytit talent a zájem o matematiku už během studia na střední škole a nadání žáků rozvíjet formou aktivit, které organizuje fakulta ve spolupráci s pedagogy prestižních ostravských gymnázií a středních škol. Ze 100 nominovaných žáků bylo vybráno 20. Naši žáci z 2. A David Vojáček a Dominik Lustig se dostali do vybraného kolektivu talentovaných žáků a absolvují tak řadu seminářů, které by měly zábavnou formou rozvíjet matematické znalosti s ohledem na případnout účast v matematických soutěžích a olympiádách. Součástí seminářů je i exkurze do Scince centra Vida v Brně.  Žákům blahopřejeme k jejich nominaci.