Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Slavné historické zbraně na Cihelní

Žáci čtvrtého ročníku měli dne 28. 4. 2016 možnost seznámit se prakticky i teoreticky se zbraněmi, které sehrály důležitou úlohu v českých moderních dějinách. Pan Mgr. Bc. Leo Kohot jim představil dva samopaly z druhé světové války, jež po odborné úpravě nejsou funkční a jsou součásti sbírky historických zbraní. Prvním z nic byl anglický Sten Gun. S tímto typem byl neúspěšně proveden atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v roce 1942 (Heydrich podlehl až následkem sepse po zásahu střepin z auta a granátu). Druhou zbraní byl sovětský samopal PPŠ-41 Špagin. S ním v podstatě sovětští vojáci osvobodili někdejší Československo a patřil také k téměř základní výbavě všech partyzánských jednotek. Součástí výkladu byly i informace o aktivitách partyzánů v oblasti Beskyd. Mezi maturanty se celá akce setkala s příznivým ohlasem.

zb1     zb2

Další fota zde.

Pavel Carbol

Regionální soutěž z práva

Dne 31. 3. 2016 se studentky naší školy zúčastnily Regionální soutěže z práva. Tuto soutěž pořádala Obchodní akademie a VOŠ  sociální v Ostravě Mariánských Horách, pro střední školy MS kraje. Naše studentky ze třídy 3.S se umístily ze 6 týmů na krásném 2. místě. Patří jim poděkování za  úspěšnou reprezentaci školy. Jedná se o tyto žákyně: Aneta Moravcová, Andrea Jílková, Marcela Ovčařová, Nikola Pešková a Pavlína Cielecká.

Irena Krplová

pravo_2pravo_1

diplom_vs3

Výsledky 3. kola Poháru vědy

Dne 18. 4. 2016 byly zveřejněny výsledky 3. kola Poháru vědy. Toto kolo bylo zaměřeno na elektrotechniku a žáci měli za úkol mimo jiného sestavit obvod s tranzistorem, vytvořit libovolný zabezpečovací systém nebo alarm.

C3.koloelkový bodový zisk za tři kola dohromady je následující: tým Fraktál 1. A – 242 bodů, Atraktor 2. A – 272 bodů, Čmeláci 3. A – 252 bodů.

Fotodokumentace z jednotlivých příprav pod vedením Mgr. Hany Hůlové najdete zde: tým Atraktor, tým Čmelácitým Fraktál

Krajské kolo fyzikální olympiády

Dne 20. 4 se konal 57. ročník krajského kola fyzikální olympiády. V kategorii D – byli úspěšnými řešiteli školního kola a nominováni Benjamín Petržela a David Vojáček z 1. A a v kategorii B – Ondra Kuboš ze 3. A. Výsledky jejich snažení se dozvíme v příštím týdnu. Předmětová komise fyziky děkuje žákům za jejich reprezentaci naší školy v této náročné soutěži.

Fotodokumentace je zde:IMG_7751

Důležité upozornění

Na pátek 15. 4. 2016 udělil ředitel školy žákům 1. až 4. ročníku studijní volno.

Na dny 2. 5. 2016, 16. 5. 2016 a 23. 5. 2016 je uděleno ředitelem školy žákům 1. – 3. ročníku volno z teoretické výuky.