Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Krajské kolo fyzikální olympiády

Dne 20. 4 se konal 57. ročník krajského kola fyzikální olympiády. V kategorii D – byli úspěšnými řešiteli školního kola a nominováni Benjamín Petržela a David Vojáček z 1. A a v kategorii B – Ondra Kuboš ze 3. A. Výsledky jejich snažení se dozvíme v příštím týdnu. Předmětová komise fyziky děkuje žákům za jejich reprezentaci naší školy v této náročné soutěži.

Fotodokumentace je zde:IMG_7751

Důležité upozornění

Na pátek 15. 4. 2016 udělil ředitel školy žákům 1. až 4. ročníku studijní volno.

Na dny 2. 5. 2016, 16. 5. 2016 a 23. 5. 2016 je uděleno ředitelem školy žákům 1. – 3. ročníku volno z teoretické výuky.

ESERO – vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA)

Dne 8. 4. proběhl v ostravském planetáriu seminář pro učitele, v rámci kterého došlo k představení organizace ESERO, jejímž didaktikem je absolvent našeho gymnázia Mgr. Radim Kusák. ESERO je vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA), která pomáhá učitelům zvyšovat zájem o přírodovědné a technické obory pomocí témat týkajících se vesmíru. Mgr. Radim Kusák mimo jiného na semináři představil náměty a experimenty spojené s vesmírem: těžiště na Zemi a ve vesmíru, videoanalýza startujících raket ESA, proč nemá Měsíc atmosféru, poznání ISS, dále mnoho pokusů se světlem, UV a IR zářením, výhody jednotlivých oblastí spektra při pozorování Země z vesmíru. Bylo to velmi hezké a inspirující.

Radime, děkujeme.

Fotodokumentace ze semináře zde.

Odkaz na ESERO: http://esero.scientica.cz/

Radim

 

Krajské kolo chemické olympiády

Ve středu 6.4.2016 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě – Zábřehu krajské kolo CHEMICKÉ OLYMPIÁDY, na kterém reprezentovala naši školu KATEŘINA SLIVKOVÁ, žákyně třídy 2.B. Zařadila se tak mezi 40 nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje, kteří byli vybráni do krajského kola CHEMICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C (1. a 2. ročník). Kateřina má také možnost účastnit se červencového soustředění mladých chemiků a biologů BĚSTVINA 2016.

BLAHOPŘEJEME!

Pohár vědy – výsledky 2. kola

Dne 28. 3. 2016 byly zveřejněny výsledky 2. kola Poháru vědy. Toto kolo bylo zaměřeno na teorii telekomunikace a žáci měli za úkol mimo jiného sestavit mikrofon. Všechny týmy si zaslouží pochvalu za velmi náročnou přípravu a řešení všech tří částí této mezinárodní soutěže. Celkový bodový zisk za obě kola dohromady je následující: tým Fraktál 1. A – 150 bodů, Atraktor 2. A – 180 bodů, Čmeláci 3. A – 160 bodů.

Fotodokumentace z jednotlivých příprav pod vedením Mgr. Hany Hůlové najdete zde: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál

.fraktál - 2.kolo

Jarní exkurze do planetária

Dne 21. března proběhla exkurze v ostravském planetáriu pod názvem „Spanilá jízda sluneční soustavou“. Žákům prvních ročníků byla promítnuta hvězdná obloha, zdůrazněny nejznámější souhvězdí, souhvězdí zvěrokruhu, nejjasnější hvězdy na obloze, mlhoviny a galaxie, které lze vidět za příznivých podmínek pouhým okem. Po ukončení programu se žáci seznámili s „Experimentáriem“, kde mohli vidět například mlžnou komoru a detekci částic, polární zář a mnoho interaktivních exponátů určených ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů.
Fotodokumentace z exkurze je zde

exkurze

Chemiklání

Dne 5.2.2016 se pětičlenný tým vášnivých chemiků z našeho gymnázia vypravil na CHEMIKLÁNÍ v Pardubicích, což je soutěž určená pro 3-5 členné skupiny středoškoláků se zájmem o chemii.
Tato soutěž se konala na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vlak s naším týmem dorazil do Pardubic před devátou hodinou ranní, na fakultu chemicko-technologickou jsme přijeli těsně před oficiálním zahájením soutěže. Tam se týmy seznámily s pravidly CHEMIKLÁNÍ – mohli jsme používat jakoukoli papírovou literaturu a kalkulačky, jiná elektronika byla přísně zakázána. Na řešení úloh měly týmy 2 hodiny: dostaly 6 začátečních úloh, pokud je jednotlivě nevyřešily, nemohly se dostat dále. Vyřešenou úlohu zanesl člen týmu k opravovateli, který ji zkontroloval. V případě, že byla správně vyřešená, dostal tým úlohu novou, pokud byla špatně, musela si ji skupinka opravit. S každým neúspěšným pokusem se snižoval bodový zisk za vyřešení úlohy. Soutěž byla zaměřená hlavně na organickou chemii a biochemii. Z anorganické chemie převládaly příklady s nutnou znalostí z oblasti fyziky. Po dokončení samotného řešení úloh se všichni odebrali na oběd a následně na vyhlášení výsledků.
CHEMIKLÁNÍ byla báječná zkušenost, účast v příštím roce je jistá!!!

Diplom v pdf.

Tereza Heinrichová, 3.A

chemiklani Pardubice chemiklání