Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce, že všichni uchazeči přijatí od 1. 9. 2016 budou studovat na naší škole až do maturitní zkoušky. Šířící se zprávy o stěhování jakéhokoliv oboru v průběhu studia na jinou školu nejsou pravdivé.

Ekologická olympiáda

Ve dnech 14.-15. 4. 2016 se konalo krajské kolo Ekologické olympiády. Pořadateli byli Středisko volného času Klíč a Muzeum Beskyd. Z naší školy se zúčastnily 2  tříčlenné týmy z 2.B ve složení: 1. tým: Veronika Ondračková, Andrea Růžičková, Eva Šigutová a 2. tým: Karin Kročková, Viktorie Žídková a Barbora Vlochová. V konkurenci 18 týmů z celého MS kraje se umístilo v náročné soutěži naše první družstvo na 8. místě. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

eo16_2 eo16_3

Výsledky krajského kola fyzikální olympiády

Dne 2. 5 byly zveřejněny výsledky 57. ročníku fyzikální olympiády. V kategorii D se umístil na 19. místě jako úspěšný řešitel David Vojáček z 1. A a 28. místo obsadil Benjamín Petržela z 1. A. V kategorii B byl nominován úspěšný řešitel školního kola Ondra Kuboš ze 3. A a obsadil 16. místo.

Předmětová komise fyziky blahopřeje!IMG_7751

Slavné historické zbraně na Cihelní

Žáci čtvrtého ročníku měli dne 28. 4. 2016 možnost seznámit se prakticky i teoreticky se zbraněmi, které sehrály důležitou úlohu v českých moderních dějinách. Pan Mgr. Bc. Leo Kohot jim představil dva samopaly z druhé světové války, jež po odborné úpravě nejsou funkční a jsou součásti sbírky historických zbraní. Prvním z nic byl anglický Sten Gun. S tímto typem byl neúspěšně proveden atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v roce 1942 (Heydrich podlehl až následkem sepse po zásahu střepin z auta a granátu). Druhou zbraní byl sovětský samopal PPŠ-41 Špagin. S ním v podstatě sovětští vojáci osvobodili někdejší Československo a patřil také k téměř základní výbavě všech partyzánských jednotek. Součástí výkladu byly i informace o aktivitách partyzánů v oblasti Beskyd. Mezi maturanty se celá akce setkala s příznivým ohlasem.

zb1     zb2

Další fota zde.

Pavel Carbol