Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Fota z maturitních zkoušek

Fota z předávání maturitních vysvědčení 4.B a 4.C od fotografky Markéty Sekaninové ze 3.B – fota.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.C od fotografky Adély Chrenkové ze 3.A – fota.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 4.B od fotografky Aděly Chrenkové ze 3.B – fota.

Děkujeme oběma žákyním ze 3.A a 3.B za fota z předávání.

Ukončení ústních maturitních zkoušek ve 4.S a 4.A – fota.

Zahájení a průběh ústních maturitních zkoušek – 4.A – fota.

Výsledky semifinále mezinárodní soutěže Poháru vědy

Dne 15. května byly vyhlášeny výsledky 4. kola Poháru vědy a celkové vyhodnocení semifinále této mezinárodní soutěže. Velmi hezkého výsledku dosáhl tým Atraktor z 2. A  s celkovým počtem 362 bodů obsadil 10. místo, tým Čmeláků získal 331 bodů a obsadil tak 16. místo, tým fraktál z 1. A 242 bodů se umístil na 19. místě.

Předmětová komise fyziky gratuluje!

Fotodokumentace ze 4. kola: tým Atraktor, tým Čmeláci, tým Fraktál

bublina

Konference Living planet symposium – School Lab 2016 Prague

Žáci 2.A a 3.A se vypravili na konferenci ESA (Evropská vesmírná agentura) – Living planet symposium v Praze do Kongresového centra dne 10.5. 2016. Zde se zúčastnili vzdělávacího programu pro školy School Lab, kdy žáci rozděleni do skupinek měli na různých stanovištích možnost vyslechnout, jak od českých, tak i od světových vědců přednášky ohledně evropského vesmírného programu doprovázené četnými pokusy a programy na tablety. Vědci představovali to nejlepší, co je v Evropě pro vzdělávání k tématu dálkového průzkumu Země: Globální problémy z nadhledu, satelity Sentinel, polní spektrometr, termokamera, 3D modely, 3D brýle a 3D obrazovka s modely satelitů. Žáci byli také obdarováni plakáty se satelitními snímky Prahy a Vídně.

Akci organizovala ESERO (European Space Education Resource Office) Česká republika a Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s ESA, National Space Academy of United Kingdom a DLR (Německé výzkumné centrum pro letectví a kosmonautiku).

Krom School Lab kroky studentů vedly i na nedaleký Vyšehrad, na procházku podél břehu Vltavy či na ochutnávku místní české kuchyně.

Izabela Smyčková

Fotodokumentace zde

26947603965_9b72af146b_z