Jsme moderní škola s více než dvacetiletou tradicí...

Gymnázium všeobecné

Letos přijímáme 45 žáků.
Tradiční čtyřletý maturitní obor, který poskytuje široké všeobecné vzdělání.
Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na různém typu vysokých či vyšších odborných škol nebo se mohou uplatnit také v některých profesích v praxi.

Gymnázium technické

Letos přijímáme 15 žáků.
Perspektivní čtyřletý maturitní obor poskytující všeobecné vzdělání s hodinově posíleným studiem matematiky, výpočetní techniky, fyziky a deskriptivní geometrie.
Úspěšní absolventi dále pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Veřejnosprávní činnost

Letos přijímáme 30 žáků.
Čtyřleté maturitní studium kombinuje všeobecný středoškolský základ s odbornou teorií i praktickými dovednostmi z oblasti veřejné správy. Tento obor vzdělání nabízíme také pro dospělé zájemce ve večerní pětileté formě studia.

Péče o talentované žáky

Dne 16. 6. proběhlo první setkání talentovaných žáků Severomoravského kraje na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Tématem prvního semináře byly Generující funkce. Seminář vedl zástupce vedoucí katedry doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D, který zábavnou formou předvedl, že posloupnost čísel se dá zkoumat funkcí k té posloupnosti přiřazenou. Generující funkce je tedy nástroj, který umožní řešit bez obtížného přemýšlení úlohy, které by nám jinak daly pořádně zabrat.  Přednáška trvala 2 hodiny a žáci dostali domácí úkoly. Příští setkání proběhne 23. 6 a tématem bude Diferenciální počet. Seminář proběhne opět pod vedením doc. RNDr. Jana Šustka, Ph.D.

Hledání matematických talentů

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nastartovala v loňském roce systematickou práci s matematicky nadanými žáky. Cílem je podchytit talent a zájem o matematiku už během studia na střední škole a nadání žáků rozvíjet formou aktivit, které organizuje fakulta ve spolupráci s pedagogy prestižních ostravských gymnázií a středních škol. Ze 100 nominovaných žáků bylo vybráno 20. Naši žáci z 2. A David Vojáček a Dominik Lustig se dostali do vybraného kolektivu talentovaných žáků a absolvují tak řadu seminářů, které by měly zábavnou formou rozvíjet matematické znalosti s ohledem na případnout účast v matematických soutěžích a olympiádách. Součástí seminářů je i exkurze do Scince centra Vida v Brně.  Žákům blahopřejeme k jejich nominaci.

Finále Poháru vědy – Polaris 2017!

Dnes byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Poháru vědy – Polaris 2017. Na velmi hezkém 4. místě, s celkovým počtem bodů 395 ze 400, se umístil za Českou republiku tým Atraktor ze 3. A. Jede tak bojovat o putovní pohár do mezinárodního finále, které proběhne 11.-13. 6. v Nymburce. Tým Atraktor bude zastupovat Izabela Smyčková, Martina Mertová, Veronika Vaňková, Matěj Hanke a Jan Pospíšil. V těchto dnech probíhá náročná příprava. Držíme palce a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pořadí jednotlivých týmů je zde:

Chemická olympiáda

Od podzimu 2016  do dubna 2017 se někteří žáci 1., 2., a 3. ročníku naší školy věnovali přípravě na školní kolo chemické olympiády.

Přestože nebyli pozváni do krajského kola, všichni byli označeni jako úspěšní řešitelé chemické olympiády.

Blahopřejeme tedy Kateřině Heinrichové 2. A,  Patriku Lapišovi 1. B,  Petru Gryžboňovi 1. B, Radku Opělovi 1. A a Veronice Mazochové 1. B k úspěšnému řešení úkolů v kategorii C, Kateřině Slivkové 3. B k odvaze zúčastnit se náročné kategorie B. 

Za své úsilí budou žáci samozřejmě odměněni.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích!

Finále cihelní ligy ve volejbale

Ve středu 26. 4. 2017 proběhlo v tělocvičnách školy finále cihelní ligy ve volejbale, do kterého se probojovaly 4 nejlepší třídy z celoroční soutěže.
První místo a putovní pohár získali zástupci 3. A.
Na druhém místě skončila 4. A.
Třetí místo obsadila 3. B a čtvrté 4. B.

 

Fota z akce.

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Dne 19. 4. 2017 proběhl 58. ročník krajského kola Fyzikální olympiády.

Z naší školy byli vysláni tito studenti: Radek Opěla a Vladimír Macura ze třídy 1.A a Dominik Lustig z 2.A. Výsledky budou známy v příštím týdnu. Všem zúčastněným děkujeme za úsilí a reprezentaci školy.

 

 

 

Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Hana Hůlová