třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna šatna
1. A G/G     A 303 1
1. B G     A 304 2
1. S VS     B 208 3
2. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Eva Haganová A 123 4
2. B G Mgr. Hana Hůlová Mgr. Alena Friedlová A 124 5
2. S VS Mgr. Lenka Svobodová Mgr. Milena Šrubařová A 203 6
3. A G/G Mgr. Tomáš Horut Mgr. Lenka Horutová A 220 7
3. B G Mgr. Pavel Kuběna Mgr. Brigita Bužková A 219 boxy
3. C G PaedDr. Marie Bednářová Mgr. Pavel Mynář A 204 8
3. S VS Mgr. Martina Janecká Mgr. Hana Konečná B 202 9
4. A G/G PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. Mgr. Libor Lepík A 312 10
4. B G Mgr. David Koval PaedDr. Marie Bednářová A 313 11
4. S VS Mgr. Petr Exner Mgr. Pavel Kuběna A 314 12
V4. S VS Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Martina Janecká A 123