třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna šatna
1. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Eva Haganová A 123 1
1. B G Mgr. Hana Hůlová Mgr. Alena Friedlová A 124 2
1. S VS Mgr. Lenka Svobodová Mgr. Milena Šrubařová A 203 3
2. A G/G Mgr. Tomáš Horut Mgr. Lenka Horutová A 220 4
2. B G Mgr. Pavel Kuběna Mgr. Brigita Bužková A 219 5
2. C G PaedDr. Marie Bednářová Mgr. Pavel Mynář A 204 6
2. S VS Mgr. Martina Janecká Mgr. Hana Konečná B 202 7
3. A G/G PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. Mgr. Libor Lepík A 303 8
3. B G Mgr. David Koval PaedDr. Marie Bednářová A 304 9
3. S VS Mgr. Petr Exner Mgr. Pavel Kuběna B 208 10
4. A G/G Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Tomáš Horut A 312 boxy
4. B G Mgr. Stanislava Typovská Mgr. Ivana Samiecová A 313 11
4. S VS Ing. Jana Sojková Mgr. Jana Fucimanová A 314 12
V3. S VS Mgr. Dagmar Krublová Mgr. Martina Janecká A 123  
V5. S VS PaedDr. Lenka Schneiderová Mgr. Dagmar Krublová A 124