První pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Druhé pololetí: 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

Žákům se vydávají vysvědčení s datem 31. 1. 2018 za první pololetí a s datem 29. 6. 2018 za druhé pololetí.

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků: čt 7. 9. a  pá 8. 9. 2017

Ústní maturitní zkoušky v opravném termínu: út 12. 9. 2017

První třídní schůzka: bude upřesněno – plenární schůze Klubu rodičů ve třídách a třídní schůzky

Podzimní prázdniny: čt 26. 10. a pá 27. 10. 2017

Druhá třídní schůzka: st 8. 11. 2017 v 16.00 hod.

Setkání s výchovnými poradci ZŠ: čt 7. 12. 2017

První den otevřených dveří: čt 7. 12. 2017 9.00 – 16.00 hod.

Vánoční prázdniny: so 23. 12. 2017 – út 2. 1. 2018

Jednodenní pololetní prázdniny: pá 2. 2. 2018

Druhý den otevřených dveří: čt 8. 2. 2018 14.30 – 17.00 hod.

Školní ples: pá 2. 3. 2018

Lyžařský kurz pro 1. ročník: bude upřesněno

Jarní prázdniny: po 12. 2. – ne 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: čt 29. 3. a pá 30. 3. 2018

I. kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle pokynů zřizovatele (období od 12. 4. – 28. 4. 2018) a event. II. kolo bude upřesněno dle zájmu žáků v I. kole.

Třetí třídní schůzka: čt 5. 4. 2018 v 16.00 hodin ve třídách

Praktické zkoušky profilové části: 4. 4. 2018

Maturitní zkoušky: 2. 5. – 10. 6. 2018

Turistický kurz pro 3. ročník: po 18. 6. – pá 22. 6. 2018

Termín školních výletů: út 26. 6. a st 27. 6. 2018

Termín školních výletů pro 4. ročník: 5. – 7. 9. 2018

Hlavní prázdniny: po 2. 7. 2018 – pá 31. 8. 2018

Školní rok 2018-2019 – začátek: po 3. 9. 2018