První pololetí: 1. 9. 2016 – 31. 1. 2017

Druhé pololetí: 1. 2. 2017 – 30. 6. 2017

Žákům se vydávají vysvědčení s datem 31. 1. 2017 za první pololetí a s datem 30. 6. 2017 za druhé pololetí.

Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků: čt 8. 9. a pá 9. 9. 2016

Ústní maturitní zkoušky v opravném termínu: po 12. 9. 2016 a út 13. 9. 2016

První třídní schůzka: st 5. 10. 2016 v 16.00 hod. – plenární schůze Klubu rodičů ve třídách a třídní schůzky

Podzimní prázdniny: st 26. 10. a čt 27. 10. 2016

Druhá třídní schůzka: st 9. 11. 2016 v 16.00 hod.

Setkání s výchovnými poradci ZŠ: čt 8. 12. 2016

První den otevřených dveří: čt 8. 12. 2016 9.00 – 16.00 hod.

Vánoční prázdniny: pá 23. 12. 2016 – po 2. 1. 2017

Jednodenní pololetní prázdniny: pá 3. 2. 2017

Druhý den otevřených dveří: čt 16. 2. 2017 14.30 – 17.00 hod.

Školní ples: pá 24. 2. 2017

Lyžařský kurz pro 1. ročník: bude upřesněno

Jarní prázdniny: po 6. 2. – ne 12. 2. 2017

Velikonoční prázdniny: čt 13. 4. a pá 14. 4. 2017

I. kolo přijímacího řízení bude upřesněno dle pokynů zřizovatele a event. II. kolo bude upřesněno dle zájmu žáků v I. kole.

Třetí třídní schůzka: čt 6. 4. 2017 v 16.00 hodin ve třídách

Praktické zkoušky profilové části: 5. 4. 2017

Maturitní zkoušky: 2. 5. – 10. 6. 2017

Turistický kurz pro 3. ročník: po 19. 6. – pá 23. 6. 2017

Termín školních výletů: út 27. 6. a st 28. 6. 2017

Hlavní prázdniny: so 1. 7. 2017 – pá 1. 9. 2017

Školní rok 2017-2018 – začátek: po 4. 9. 2017