Vážení rodiče!

Pro zajištění lyžařského kurzu pro žáky 1. ročníku, potřebujeme vědět, zda se jej Vaše dítě zúčastní. Kurz bychom chtěli uspořádat během února 2018. V jednání je lyžařský areál Kohútka – předběžná cena za pobyt je cca 3900,-Kč. Cena  zahrnuje ubytování, plnou penzi, pitný režim, dopravu a vleky.

Přihláška je závazná. Do 13. 10. 2017 je třeba zaplatit zálohu 1000,-Kč bankovním převodem na účet školy(číslo účtu 35434781/0100, Variabilní symbol  – 1001, popis pro příjemce – jméno žáka + třída) . Ve výjimečných případech je možno kurz zaplatit hotově na sekretariátu školy u paní Pekárkové. Neplaťte složenkou!!!!

Žák je lyžař / nelyžař / jezdí na snowboardu*

Přihlašuji svého syna/dceru ………………………………………………..na kurz. Třída…..

ANO           NE     

                                                                                               ……………………………………………….

                                                                                                     podpis zákonného zástupce

*nehodící se škrtněte

Druhá splátka na LSVVZ (lyžařský kurz) – 1500 Kč – bude do 20. 11. 2017 – možno doplatit vše.

Třetí splátka na LSVVZ (lyžařský kurz) – 1400 Kč – bude do 15. 1. 2018.

Přihláška ke stažení v doc.