Tajemná substance

TAJEMNÁ SUBSTANCE  –  to je název projektu, který absolvovali seminaristé z chemie 3. ročníku.

31.10.2018 jsme se vydali do Světa techniky v Ostravě, kde jsme navštívili chemickou laboratoř, v níž jsme se vrátili do doby Rudolfa II. a jako alchymisté jsme využívali analytické metody ke stanovení neznámé látky.

Akce se nám líbila, byla realizována zábavnou formou a zopakovali jsme si znalosti z analytické chemie v jiném než školním prostředí.

Zároveň děkujeme KLUBU RODIČŮ za poskytnutou finanční dotaci, bez níž by se akce neuskutečnila.

Nicole Hanáková, 3. A

 

RAF – radovánky s fyzikou

Dne 13. 11. proběhl 2. ročník RAF – radovánky s fyzikou, v rámci kterého žáci 4. A matematické skupiny předvedli žákům 1. – 6. třídy Scio školy velké množství pokusů z oblasti mechaniky, elektřiny, magnetismu a optiky. Celá akce trvala 2 vyučovací hodiny a byla velmi náročná pro organizování hladkého průběhu. Žáci ze 4. ročníku se zhostili tohoto úkolu velmi statečně a jejich fyzikální show zapůsobila i na přítomné pedagogy ze Scio školy. Dokázali velmi hezky komunikovat se svými o hodně mladšími vrstevníky. Dávali všetečné otázky a vysvětlovali princip předváděného pokusu. Akce se povedla a předmětová komise fyziky děkuje všem studentům za jejich vystoupení.

Fotodokumentaci z průběhu týdne si můžete prohlédnout zde:

Zlatá cihla

Ve čtvrtek 1. listopadu proběhl na naší škole 7. ročník matematické soutěže pro žáky základních škol Zlatá cihla.

Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 255 žáků z 20 základních škol z Frýdku-Místku a okolí.

Ceny předávali prof. RNDr. Josef Molnár, Csc z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Ing. Miroslav Kurza, Csc z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB Ostrava a zástupci města Frýdek-Místek, pan primátor Michal Pobucký a náměstek primátora pan Pavel Machala.

Fota z akce: fotogalerie 1, fotogalerie 2. (Pro vstup do fotogalerie zadejte jméno c18 a heslo c18. V případě, že byste chtěli odstranit některou fotku, napište email na adresu školy.)

Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky

V rámci Týdne vědy a techniky, který probíhá od 5. – 11. listopadu v celé České republice, si žáci našeho gymnázia připravili sérií fyzikálních pokusů, které předvedli před svými spolužáky. Pokusy byly velmi zdařilé a žáci dokázali správně vysvětlit i fyzikální princip experimentu.

Fotodokumentaci z průběhu týdne si můžete prohlédnout zde: