Nácvik chování při mimořádných situacích

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 proběhl na naší škole nácvik chování při mimořádných situacích.

Žáci druhého ročníku absolvovali v tělocvičně pod vedením pracovníků Červeného kříže instruktáž v poskytování první pomoci.

Třeťáci se seznámili s použiváním hasicích přístrojů a postupem po vypuknutí požáru.

Prváci a čtvrťáci měli svůj program v učebnách.

Fota z akce.

Fota z 1. B od Hany Hůlové.

 

Den otevřených dveří

7. 12. 2017 proběhl na naší škole den otevřených dveří.

Žáci druhého a třetího ročníku prováděli zájemce o studium a jejich rodiče po naší škole a prezentovali v odborných učebnách předměty, které u nás učíme. V učebně fyziky prováděli pokusy i žáci ze 4. A.

Další den otevřených dveří u nás proběhne ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 14.30 do 17.00 hod.

Fota ze dne otevřených dveří zde.

Fota ze dne otevřených dveří od Filipa ze 4. S  zde.

Fota od Hany Hůlové zde.

 

Setkání zástupců fakultních škol

V pátek 1. 12. 2017 proběhlo  na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci již tradiční setkání zástupců fakultních škol s děkanem fakulty. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnila Mgr. Lenka Horutová.

Účastníci se seznámili s aktuální možností studia na přírodovědecké fakultě a se studijními obory, s aktivitami pro školy v Pevnosti poznání, se závěry z Kulatého stolu kabinetu pedagogické přípravy a s dalšími aktivitami fakulty. V závěrečné diskusi byla vyhodnocena spolupráce fakultních škol s fakultou, prezentovány zkušenosti některých škol, týkající se spolupráce s fakultou, účastníci také hovořili o svých představách o budoucí spolupráci.

Mgr. Lenka Horutová se před tímto setkáním zúčastnila prezentace a následné besedy, kterou měl proděkan fakulty v aule pro zájemce o studium v rámci dne otevřených dveří, který v tento den na fakultě probíhal.

Aktuální materiály pro zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc se nacházejí ve stojánku naproti kabinetu chemie.

Aktuální brožura této fakulty Studuj v pdf.

Olympiáda z českého jazyka

22. 11. 2017 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka.

 1. místo: Barbora Šebestová ze 4. B
 2. místo: Dominika Žváková z 2. C
 3. místo: Renáta Šamajová ze 4. B

Žákyně na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se uskuteční v únoru 2018.

Volejbalový maraton 2017

11. ročník tradičního volejbalového maratonu proběhl na naší škole 24. a 25. 11. 2017 tentokrát v novém hávu. Bývalí absolventi i současní studenti školy, kteří se letos maratonu účastnili, byli rozděleni do čtyř družstev, která mezi sebou odehrála stanovený počet zápasů. Maraton nebyl poprvé dvacetičtyřhodinový, ale probíhal od pátku 17.00 do odehrání posledního zápasu, který skončil v sobotu asi v 6.50 hod., kdy pak byly vyhlášeny výsledky a předán dort vítěznému družstvu. Akce se účastnilo asi 90 soutěžících a řada diváků.

Konečné pořadí: 1. místo Mátová   2. místo Gray   3. místo Petrolej  4. místo Červená

Výsledky volejbalového maratonu 2017

Všem se nový model turnaje líbil a všichni se už těšíme na další ročník tohoto setkání.

Děkujeme za přípravu a organizaci celé akce Pavlu Mynáři a Marii Bednářové.

Fota z akce na rajčeti ve třech fotogaleriích zde, nebo Fota 1, Fota 2, Fota 3.

   

Matematická soutěž Zlatá cihla 2017

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhl ve škole 6. ročník matematické soutěže Zlatá cihla.

Výsledky na prvních třech místech jednotlivců a družstev:

Zlatá cihla – jednotlivci

 1. Kohut Martin – Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník
 2. Krpcová Adéla – ZŠ a MŠ Kozlovice
 3. Šáchová Karolína – ZŠ a MŠ Kozlovice

Zlatá cihlička – jednotlivci

 1. Hruška Lukáš – ZŠ FM, ČSA – 8. ZŠ
 2. Drozd Karel – – ZŠ FM, ČSA – 8. ZŠ
 3. Lautner Adam – ZŠ FM, 1. máje – 7. ZŠ

Zlatá cihla – družstva

 1. ZŠ a MŠ Kozlovice
 2. ZŠ a MŠ FM, Lískovec
 3. Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník

Zlatá cihlička – družstva

 1. ZŠ FM Československé armády – 8. ZŠ
 2. ZŠ FM 1. máje – 7. ZŠ
 3. ZŠ Čeladná

Žáci základních škol soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie Zlatá cihlička byla určena pro žáky 5. ročníku ZŠ a kategorie Zlatá cihla pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 základních škol z Frýdku-Místku a okolí. Soutěže se zúčastnilo celkem 94 žáků.

Fota z akce ve dvou fotogaleriích: Fota 1, Fota 2

 

Pokud budete chtít odstranit některou fotku, napište na tomas.horut@seznam.cz. Nezapomeňte uvést, o kterou fotku se jedná.